Do placówki z Lulemina trafi sprzęt za kilkadziesiąt tysięcy złotych

Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Gniazdo Rodzinne” z Lulemina znalazła się wśród jedenastu laureatów konkursu „Spełnij marzenie o bezpieczeństwie”, którego organizatorem była marka WIŚNIOWSKI. Dzięki zwycięstwu placówka może liczyć na sfinansowanie kosztów zakupu nowych drzwi, bram garażowych lub ogrodzenia.

Konkurs „Spełnij marzenie o bezpieczeństwie” był przeznaczony dla podopiecznych domów dziecka i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych z całej Polski. Zadanie uczestników polegało na wykonaniu projektu, w dowolnej technice, poprzez który dzieci mogłyby odpowiedzieć na pytanie: czym jest dla nich bezpieczeństwo i dlaczego właśnie ich placówka powinna zostać wyposażona w nowy sprzęt?

Do pierwszego etapu konkursu zgłosiło się blisko 90 placówek z różnych rejonów kraju. W wyniku internetowego głosowania do ścisłego finału zakwalifikowano 30 projektów. Wychowankowie wraz ze swoimi opiekunami wykonali m.in.: rysunki, prace plastyczne i literackie, a także filmy. Spośród nich jury konkursowe wytypowało 11 propozycji, w tym pracę dzieci z placówki z Lulemina. To właśnie ten projekt zyskał największe uznanie w oczach komisji.

– Decyzja jury nie była prosta ze względu na ogromną ilość prac wyróżniających się kreatywnością. Po uwzględnieniu internetowego zaangażowania wychowanków oraz potrzeb placówki, jak i estetyki oraz oryginalności prac konkursowych wyłoniono jedenaście, a nie jak wcześniej zakładano dziesięć, zwycięskich placówek. Jesteśmy pod wrażeniem pomysłowości, kreatywności i olbrzymiego zaangażowania placówek w przygotowanie prac, jak i w cały proces głosowania. Walka o finałowy etap toczyła się do ostatnich chwil. Dziękujemy bardzo za tak duże zainteresowanie naszą akcją – mówi Katarzyna Świderska, dyrektor marketingu firmy Wiśniowski.

Sprzęt za kilkadziesiąt tysięcy złotych

Nagrodzone placówki będą teraz mogły skorzystać z możliwości doposażenia obiektu w produkty firmy, która organizowała konkurs. Pula środków, która przypada na każdego z laureatów, pozwoli więc na wymianę drzwi, bram garażowych czy ogrodzenia.

– Olbrzymia była nasza radość, kiedy okazało się, że jesteśmy w finałowej dziesiątce, jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że naszą praca zdobyła najwięcej punktów. Nasi podopieczni wręcz skakali z radości, nie do opisania są uczucia, jakie towarzyszyły im w tamtym momencie. Zrozumiały bowiem, że marzenia mogą się spełniać. Poczuły się docenione, dowartościowane. Teraz chcą brać udział w każdym konkursie, w którym mogą się wykazać. Sama realizacja pomysłu dała dzieciom wiele radości i pozwoliła im uwierzyć w swoje możliwości – zdradza dyrektor placówki w Luleminie, Andrzej Sadowski.

W gronie laureatów konkursu „Spełnij marzenie o bezpieczeństwie” znalazły się również ośrodki z: Pleszewa, Skopania, Krzydliny Małej, Krakowa, Bydgoszczy, Kuźni Raciborskiej, Jarosławia, Miąsowej, Kutna czy nowego Sącza. Nagrodzone zostały bowiem placówki publiczne, jak i typu rodzinnego.