Jest decyzja: Akademia Pomorska przejmie WHSZ

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego zdecydowała, że Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania zostanie przejęta przez Akademię Pomorską. Studenci będą mogli przejść do nowej uczelni od października przyszłego roku.

 

Jak zaznaczają władze PARR konsolidacja AP i WHSZ to szansa na zbudowanie dużych i silnych ośrodków akademickich. Obecne w naszym kraju widać pożądany trend, aby tworzyć silne miejscowe ośrodki akademickie, przed którymi zostanie postawione bardzo ważne zadanie: kształcenie na potrzeby rynku pracy.

 
O połączeniu obu uczelni po raz pierwszy zdecydowano w grudniu 2013 roku, kiedy zostało podpisane porozumienie przez WHZS i AP w sprawie konsolidacji i wzmocnienia potencjału naukowo-dydaktycznego Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA). Ogłoszona dziś konsolidacja doskonale wpisuje się w tę strategię.

 
– Konsolidacja WHSZ z AP daje gwarancję budowy silnej marki SOA, a na bazie majątku obu uczelni stworzenie atrakcyjnego i zwartego kampusu akademickiego przy ul. Kozietulskiego. Ta decyzja jest korzystna dla wszystkich stron, a zwłaszcza dla studentów i pracowników WHSZ, którzy otrzymują gwarancję kontynuacji nauki, rozwoju i zatrudnienia – mówi prof. Roman Drozd, rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku.

 
Z kolei Mirosław Kamiński – Prezes PARR S.A. – dodaje: – Podjęte zostaną natychmiastowe działania, tak aby ciągłość nauki została zabezpieczona. Łączenie uczelni pomoże także w zabieganiu o środki UE i da możliwość udziału w dużych grantach i projektach międzynarodowych. Dziś powierzamy Akademii Pomorskiej odpowiedzialność za kształcenie kadr dla regionu. To duży kredyt zaufania, który stwarza szansę rozwoju społeczno-gospodarczego całego regionu słupskiego – zaznacza Kamiński.

 
Studenci WHSZ będą uczyli się w obecnej uczelni do końca września, aby mogli dokończyć bieżący rok akademicki. Potem będą mogli przejść do AP, która wystąpiła do ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego o zezwolenie na prowadzenie kierunku zarządzanie.
W WHSZ studiuje ok. 300 żaków.