Debata o roli miast – Informacje lokalne Słupsk – 14.01.2015

Informacje lokalne Słupsk

Podsumowanie wiadomości

W Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej odbyła się debata na temat roli miast w polityce międzynarodowej. Mieszkańcy ulic Kossaka i Fałata wciąż obawiają się podtopień związanych ze zwiększonymi opadami deszczu. Na zakończenie bożonarodzeniowe jasełka w wykonaniu przedszkolaków z Bajkowej Krainy.

Debata o roli miast

Zwiększająca się rola miast lokalnych w globalnej polityce

Przybyli na spotkanie mieszkańcy wzięli aktywny udział w debacie, dzieląc się zarówno swoimi spostrzeżeniami jak i obawami związanymi z oszczędnościowymi planami urzędu miejskiego w Słupsku.

Zwiększająca się rola społeczności lokalnych sprawia, że trend globalizacji tak mocno w ostatnich latach propagowany jest obecnie w odwrocie.

Problemy z kolektorem

W ramach szukania oszczędności Prezydent Robert Biedroń wniósł szereg autopoprawek do projektu tegorocznego budżetu miasta Słupsk.

Największe cięcia dotknęły planowanych na ten rok remontów i modernizacji. Sporo obaw zwłaszcza wśród mieszkańców ulic Fałata i Kossaka wzbudziło usunięcie z planów budżetu prac nad usprawnieniem spływu wód opadowych – kolektorem nr 9 do rzeki Słupi, w rejonie ulicy Poznańskiej. Oddany niedawno kolektor, przy ulicy Fałata, nie jest według mieszkańców wystarczający wydajny i zwiększone opady deszczu mogą doprowadzić do ponownych podtopień zlokalizowanych w okolicy bydunków