Darmowe porady prawne dla mieszkańców powiatu słupskiego. Powstaną cztery punkty

Słupsk, Ustka, Kępice i Główczyce to miejscowości, w których udzielane będą darmowe porady prawne mieszkańcom powiatu słupskiego. Z takiej możliwości będzie można skorzystać od początku przyszłego roku.

 

 

O organizacji darmowych porad dyskutowano w czasie pierwszego posiedzenia Powiatowej Rady Organizacji Pożytku Publicznego. Darmowe porady prawne mają zacząć działać od 1 stycznia 2016 roku. Na terenie Polski funkcjonować będzie ponad 1500 punktów pomocy, z tego 4 na terenie powiatu słupskiego.  Dwa z tych punktów prowadzić mają organizacje pozarządowe.

 

 

Celem projektu jest nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniwelowanie zbyt często występującej bariery finansowej do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej – informuje starosta słupski Zdzisław Kołodziejski.
Pomoc świadczona będzie w punktach pomocy, których w powiecie słupskim mają być 4.
Dla jak najlepszego dostępu do darmowej pomocy prawnej mieszkańców powiatu chcemy, aby jeden punkt był zlokalizowany w Słupsku, a trzy w miejscowościach na terenie powiatu słupskiego – dodaje KoŁodziejski.
Kto będzie mógł skorzystać:
młodzież do 26. roku życia,
seniorzy po ukończeniu 65 lat,
osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie
z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
kombatanci,
weterani,
zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Pomoc udzielana ma być w zakresie prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, spraw karnych, administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, cywilnych i podatkowych. Polegać ma na udzielaniu informacji o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach, wskazywaniu sposobu rozwiązywania problemu prawnego czy pomocy w sporządzeniu projektu pisma (z wyłączeniem pism procesowych).
Zgodnie z założeniami ustawy połowa punktów ma być prowadzona przez organizacje pozarządowe. Dyskutowaliśmy o tym na posiedzeniu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego i 2 z 4 punktów na terenie powiatu prowadzone będą przez organizacje pozarządowe – Paweł Lisowski, Członek Zarządu Powiatu Słupskiego.
Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.
Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.