Darmowa zabawa dla wszystkich dzieci na koniec wakacji

Wioska Wikingów będzie główną atrakcją wielkiego festynu kończącego program letnich wakacji, prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Darmowa zabawa dla wszystkich dzieci

Pracownicy Ośrodka zapraszają dzieci z miasta oraz ich opiekunów do włączenia się do wspólnej zabawy. Zaproszenie kierowane jest także do mediów, które zapraszamy na godz.11.30. Start festynu 30 sierpnia (środa), godz.10.00 do 13.00. Miejsce, Ogródek Jordanowski przy ul. Z. Augusta.

– To tradycyjny już festyn, który jest podsumowaniem ostatnich dwóch miesięcy, podczas których Placówki Wsparcia Dziennego prowadziły program letnich wakacji dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR – mówi Klaudiusz Dyjas, dyrektor MOPR w Słupsku. – Jak co roku do wspólnej zabawy Ośrodek zaprasza dzieci z miasta i okolic wraz z rodzicami i opiekunami.

Wioska Wikingów

Zaplanowano wiele atrakcji w wśród nich: wioska Wikingów, statek Wikingów, malowanie twarzy wzorami z epoki, stanowisko do strzelania z łuku, walki wojów oraz wiele innych atrakcji jak gry, zabawy, warsztaty plastyczne.