Dają spore pieniądze studentom. Można już składać wnioski

Na dofinansowanie kosztów nauki mogą liczyć niepełnosprawni studenci w ramach Programu Aktywny Samorząd. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rozpoczął przyjmowanie wniosków.

 

 

-Studenci z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności mogą starać się o pełne pokrycie kosztów jednego semestru studiów – mówi Sebastian Ferens z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. – Otrzymają także dodatek w wysokości minimum 700 zł. na pokrycie kosztów kształcenia. Dodatkowo osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny w ramach programu, otrzymają wsparcie w wysokości 300 zł. Studenci uczący się poza miejscem zamieszkania mogą liczyć także na dofinansowanie w wysokości 500 zł.

 

 

Wnioski można składać do 10 października 2015 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Słonecznej 15d, w pokoju nr 6. Pobrać je można na stronie www.mopr.slupsk.pl lub osobiście w Ośrodku. Składając dokumenty należy mieć przy sobie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie o nauce z uczelni. Wszystkie dodatkowe informacje można otrzymać dzwoniąc pod numer  59-840-18-90.

 
Programu Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków PFRON.