Dają pieniądze na twoje zainteresowania

Weź udział w konkursie Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY – dotacje na rozwój młodych organizacji pozarządowych, współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Dają pieniądze na twoje zainteresowania

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych z terenu województwa pomorskiego. Skorzystać mogą organizacje działające nie dłużej niż 2,5 roku, z przychodami do 25 000 zł
(wnioskować mogą także organizacje będące w trakcie procesu rejestracji!).

Termin naboru wniosków: od 20 lipca do 20 sierpnia 2017.

W ramach niniejszego konkursu można się ubiegać o grant do 5000 zł na wsparcie młodej organizacji pozarządowej.

UWAGA: Nabór wniosków o dofinansowanie na inicjatywy i projekty ze sfery pożytku publicznego jest prowadzony jako odrębny konkurs! Czas przyjmowania aplikacji mija 31 lipca 2017.

W ramach niniejszego konkursu można złożyć maksymalnie jeden wniosek!

UWAGA: jeżeli organizacja składała we własnym imieniu ofertę w tegorocznym konkursie na wsparcie inicjatyw i projektów ze sfer pożytku publicznego, wyczerpała limit aplikacji (nie dotyczy sytuacji, kiedy podmiot występował jedynie jako patron grup nieformalnych).

Projekty mogą być realizowane w okresie od 16 września do 15 grudnia 2017.

AKUMULATOR SPOŁECZNY

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się (lub zalogować – w przypadku wnioskodawców z ubiegłych lat) w systemie on-line i wypełnić formularz.

UWAGA: Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora on-line. Jeżeli istnieją problemy techniczne, związane np. z dostępem do Internetu, prosimy o kontakt z właściwym Operatorem.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Operatorami Funduszu!

Przypominamy także o możliwości konsultacji wniosków przed ich złożeniem.