Czy matematyka może uratować życie? Oni przekonują, że tak

W czwartek, 22 października o godz.10:30 w auli 414 przy ul. Boh. Westerplatte 64 odbędzie się wykład wybitnego matematyka- -prof. dra hab. Tomasza Szarka z Uniwersytetu Gdańskiego pt. ,,O matematyce, która ratuje życie”. Wykład jest kolejnym wydarzeniem organizowanym w ramach Roku Matematyki na Pomorzu.

Czy matematyka może uratować życie?

– W czasie wykładu chciałbym opowiedzieć o dość spektakularnym modelu matematycznym opisującym przy pomocy pewnego równania różniczkowego (tzw. równania  Lasoty-Ważewskiej) przebiegi pewnych typów białaczek. Równanie to, ciekawe z czysto matematycznego punktu widzenia, uratowało kilku osobom życie – prof. Tomasz Szarek tak zapowiada swój wykład.

Projekt ten powstał  z inspiracji trzech uczelni Pomorza – Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej   i Akademii Pomorskiej w Słupsku. Przez cały bieżący rok w Województwie Pomorskim zaplanowanych zostało wiele wydarzeń mających na celu spopularyzowanie  matematyki i zwalczanie negatywnych stereotypów związanych z tą dziedziną nauki.

Działania te skierowane są nie tylko do uczniów i nauczycieli, ale do wszystkich mieszkańców Pomorza, którzy będą mieli okazję przekonać się, że matematyka jest ciekawa, wcale nie tak trudna jak się powszechnie uważa, że jest piękna i bardzo użyteczna.