Coraz więcej studentów z zagranicy. Akademia Pomorska ratuje się jak może

Dzisiaj rozpoczął się, kolejny, 48. rok akademicki w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Jest to kolejny rok o bardzo międzynarodowym charakterze, m.in. ze względu na dużą liczbę studentów z zagranicy, którzy podjęli naukę w murach uczelni. To wyjście z sytuacji, gdy na studia zgłasza się coraz mniej młodych Polaków.
W ramach Programu Erasmus + studiuje 53 studentów, m.in. z: Grecji, Rumunii, Turcji, Hiszpanii i Słowacji, zaś w ramach wymiany semestralnej ponad 250-osobowa grupa studentów z Ukrainy z 19 różnych uniwersytetów, z którymi współpracuje Akademia. – Warto podkreślić, że po kursie języka polskiego, który przeprowadzony został we wrześniu studia podjęło również 16 studentów z Kazachskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego – mówi Katarzyna Mudryk-Praszczak z Akademii Pomorskiej w  Słupsku. – W ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia studia rozpoczęły 24 osoby z zagranicy, zaś na studia w ramach programu Podwójny dyplom zdecydowało się 36 obcokrajowców.

 

 

Podwójny dyplom to innowacyjny projekt realizowany przez nieliczne uczelnie wyższe w Polsce, a polega on na realizowaniu semestralnego kształcenia naprzemiennie w Akademii Pomorskiej i uczelni macierzystej studentów z Ukrainy. Na zakończenie, po trzech latach studiów studenci otrzymują dwa dyplomy – uczelni słupskiej oraz ukraińskiej.

 

 

Łącznie naukę rozpoczęło na AP dzisiaj ok 3000 studentów. Niewątpliwie warto podkreślić, że na uruchomionym w tym roku Zarządzaniu – pierwszym w ofercie AP kierunku z dziedziny nauk ekonomicznych,  naukę rozpoczęło 100 osób. Również większość studentów likwidowanej WHSZ – łącznie ok. 160 osób zdecydowało się na kontynuowanie nauki w murach Akademii Pomorskiej w Słupsku.

 

 

Międzynarodowa atmosfera będzie również odczuwalna w trakcie inauguracji roku akademickiego, która odbędzie się w dniu 12 października br. o godz. 10:30 w auli 414 przy ul. Boh. Westerplatte 64. Po raz pierwszy w murach uczelni, w Słupsku oraz Polsce będziemy mieli przyjemność gościć przedstawicieli Rady Najwyższej Ukrainy, w tym przewodniczącego Komitetu Nauki i Szkolnictwa Oleksandra Spivakowskiego, czy przewodniczącego Podkomisji Problemów Oświaty Tarasa Kremina. Przyjadą też przedstawiciele uczelni wyższych ze Wschodu, w tym odległego Kazachstanu.