Coraz bliżej dwóch torów

Ostatnio dużo mówi się o modernizacji linii kolejowej nr 202, łączącej Słupsk z Trójmiastem. Podczas spotkań prezentujących różne warianty tej przebudowy, lokalni włodarze podkreślali potrzebę budowy drugiego toru. W ubiegłym tygodniu w Warszawie doszło do kolejnego spotkania władz Słupska z zarządem Polskich Linii Kolejowych. – To spotkanie było długie i owocne. Myślę, że było też ważne, ponieważ te ustalenia mogą być wiążące. – podkreśla Marek Biernacki, wiceprezydent Słupska.

Coraz bliżej dwóch torów

Do tej pory rozważano cztery warianty modernizacji tej linii kolejowej. Wariant czwarty miał dwie wersje, A i B, i tylko w wersji B pojawiała się możliwość realizacji tej inwestycji w wersji dwutorowej. Projekty te zostały poddane dokładniejszym analizom i zweryfikowane. – Dzisiaj mówimy o pięciu wariantach. Dwa ostatnie dają możliwość budowy dwóch torów. W przypadku wariantu czwartego mówi się o wykorzystaniu starego toru i wybudowaniu drugiego. Z kolei w wariancie piątym mają zostać wybudowane dwa nowe tory. – informuje Marek Biernacki.

Dziś trudno powiedzieć, która z opcji zostanie zrealizowana. Niemniej jednak władze Słupska, podczas spotkania z zarządem PLK, podkreśliły wagę tej inwestycji, nie tylko jako linii łączącej Słupsk z Trójmiastem, ale również jako linię o dużym znaczeniu historycznym. Konkretne decyzje zapadną na przełomie sierpnia i września.

Władzom Słupska udało się także uzyskać deklarację szefów PLK, dotyczącą trzech inwestycji realizowanych przez PKP. Wynika z niej, że zarząd PLK w porozumieniu z PKP S.A. doprowadzi do połączenia i koordynacji wszystkich trzech projektów realizowanych przez PKP, czyli modernizacji linii 405 Szczecinek-Ustka, linii 202 Szczecin-Gdynia oraz modernizacji, czy wręcz budowy od nowa słupskiego dworca. Decyzje w tej sprawie zostaną podjęte w ciągu najbliższych dni.