Co Ty wiesz o Muminkach? Konkurs w Słupsku. Zgłoszenia do końca stycznia

Włóczykij mógłby być twoim najlepszym przyjacielem? Kochałeś się w pannie Migotce, a Mała Mi zawsze była dla ciebie wzorem asertywności? A może razem z Muminkiem chciałaś polatać na różowych chmurkach lub marzyłeś o naleśnikach Mamusi Muminka? Jeżeli choć na jedno pytanie odpowiedziałaś/-łeś twierdząco, to z pewnością zainteresuje cię nasza propozycja: konkurs na ilustrowany list do Tove Jansson zatytułowany „ZA CO KOCHAM MUMINKI?”

 

Organizatorem konkursu jest kino REJS Młodzieżowego Centrum Kultury.

– Celem konkursu jest rozwijanie i poszerzanie zainteresowań odbiorców oraz popularyzacja kina REJS- informuje Elżbieta Łukaszus-Mijewska, kino studyjne REJS. –  Konkurs kierowany jest do wszystkich widzów kina REJS i będzie rozstrzygany w dwóch kategoriach wiekowych :dzieci do lat 12 i młodzieży i dorosłych. Przedmiotem konkursu jest ilustrowany list do Tove Jansson zatytułowany „ZA KOCHAM MUMINKI?”

List powinien zawierać się na jednej stronie kartki formatu A4. Prosimy o nieskładanie papieru

Technika wykonania listu winna być mieszana (tekst i ilustracje). Dopuszczalne jest wyłącznie pismo ręczne i ilustracje w wykonaniu własnym. Nie wyklucza się wyklejanek i collage’u, jednakże praca nie powinna być trójwymiarowa (prace zwierające zapałki, ziarna i makaron będą dyskwalifikowane)

Jury będzie oceniało zarówno wartość merytoryczną listu, styl i pomysłowość tekstu, jak i jego stronę wizualną, oryginalność i estetykę ilustracji

Warunki uczestnictwa:
1) Prace należy dostarczyć do kina REJS osobiście lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie 31 stycznia 2018 (decyduje data wpłynięcia). Nie będą przyjmowane skany, wydruki, fotografie i inne formy zastępcze, wyłącznie oryginały
2) Wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone opisem zawierającym następujące dane:
– imię i nazwisko, wiek
– imię i nazwisko opiekuna (w przypadku uczestnika niepełnoletniego)
– numer telefonu i adres mejlowy
Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach

Jeden uczestnik może nadesłać jedną pracę

Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu
Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. Wyniki zostaną podane do wiadomości najpóźniej w dniu 7 lutego 2018 na stronie internetowej konkursu i na fanpage’u kina. Wręczenie nagród nastąpi w piątek, 9 lutego, w kinie REJS o godzinie 16.00. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie w holu kina, na stronie internetowej i na Facebooku.

Kontakt do organizatora: Elżbieta Łukaszus-Mijewska, Joanna Gajdo, kino REJS, al. 3. Maja 22, 76-200 Słupsk
www.kinorejs,emcek.pl, e-mail: kinorejs@wp.pl, tel. 59 8435 434