Ciągle wysoka liczba pożarów w naszym województwie

Statystyki nieubłaganie wskazują na wysoką liczbę pożarów domostw w województwie pomorskim. Pomimo, że nie jesteśmy jedynym województwem z częstymi pożarami to są województwa gdzie ten współczynnik jest trzykrotnie niższy. Chociażby w Świętokrzyskim w 2015 roku były tylko 534 pożary, a w Pomorskim aż 1719.

 

 

Ze statystyk wynika, że najczęstszą przyczyną pożarów są: nieprawidłowe działanie pieców, grzejników oraz ludzka nieostrożność (np. pozostawienie niezgaszonego niedopałka papierosa czy włączonego do sieci elektrycznej żelazka), czyli sytuacje, którym można zapobiec. Niestety liczba pożarów w naszym województwie jest stała. W 2014 roku było ich 1681, a w 2013 roku 1631.