Chcesz wiedzieć kogo wybrali na prezesa słupskich TBS-ów?

Powołano nowego prezesa Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Słupsku. Będzie nim Krzysztof Kido.

 

Rada Nadzorcza Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego po konsultacji trzech najlepszych kandydatów z kierownictwem Urzędu Miejskiego podjęła decyzję co do nowego prezesa STBS. Rada brała pod uwagę zadanie jakie miasto stawia przed spółką STBS, czyli kontynuowanie rozpoczętych zadań, nawiązanie strategicznej współpracy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej oraz włączenie się w projekt Modelowej Rewitalizacji Miasta.

Ostatecznie Rada Nadzorcza Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zadecydowała, że z dniem 30 sierpnia 2016 roku powoła na stanowiska Prezesa STBS Krzysztofa Kido.