Charytatywna krew i pomoc na Mikołajki

Oddadzą krew, a słodycze jakie w zamian dostaną przeznaczą na mikołajkowe paczki dla potrzebujących dzieci. Charytatywną akcję przeprowadzą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Fundacji Indygo.

Charytatywna krew i pomoc na Mikołajki

Pracownicy obu jednostek chcą w ten sposób wesprzeć Centrum Krwiodawstwa, które apeluje o oddawanie krwi, ale jednocześnie stawiają sobie kolejny, bardzo ważny cel – Wszystkie czekolady jakie przysługują po oddaniu krwi chcemy zebrać i przeznaczyć na Mikołajkowe paczki dla dzieci z rodzin zastępczych, rodzin, z którymi pracują asystenci rodziny oraz dzieci z Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych MÓJ DOM – MOJA PRZYSZŁOŚĆ – wyjaśnia Klaudiusz Dyjas, Dyrektor MOPR.

Paczki z łakociami zostaną rozdane na wielkiej zabawie mikołajkowej, którą pracownicy MOPR organizują w sobotę 5 grudnia. W akcję oddawania krwi włączają się pracownicy większości działów, zespołów pracy socjalnej i placówek działających w strukturach MOPR, przy współpracy z Fundacją Indygo, działającą na co dzień w szeroko pojętej działalności kulturalnej i pomocowej.