Centrum Zdrowia Psychicznego zaczęło oficjalnie działać

Ponad 2 lata trwała przebudowa obiektów poszpitalnych na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku, zlokalizowanego przy ul. Obrońców Wybrzeża 4. Na ten cel samorząd województwa pomorskiego przeznaczył 16,22 mln zł. Dziś oficjalnie otwarto budynek starego szpitala po remoncie.

 

 

W budynku o całkowitej powierzchni ponad 8000 metrów kwadratowych .– kubatura 35 600 m.sześc. znajdą się m.in. oddziały całodobowe (szpitalne) lecznictwa psychiatrycznego i terapii uzależnień (dysponującymi 110 łóżkami), a także Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz Lecznictwa Środowiskowego. W 2015 roku szpital przyjął łącznie 7200 pacjentów, w tym 2000 na oddziałach szpitalnych, a pozostali w systemie ambulatoryjnym.

 

Przebudowa rozpoczęła się w listopadzie 2013 r. – Adaptacja budynku polegała na pełnym remoncie z jednoczesną modernizacją i dostosowaniem do współczesnych wymagań całego obiektu – informuje Krzysztof Sikorski, dyrektor Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku. – Prace obejmowały m.in. rozbiórkę budynków tlenowni, portierni i budynku rehabilitacji; rewaloryzację elewacji głównego budynku obejmującą naprawy i uzupełnienia tynków oraz istniejących ozdób elewacji, malowanie elewacji, naprawę i wzmocnienie konstrukcji dachu, wymianę pokrycia dachowego wraz z wymianą deskowań, całkowitą wymianę odwodnienia dachu, wykonanie izolacji fundamentów.

 

 

Wybudowano nowy budynek rehabilitacji, wykonano zupełnie nowe instalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, wentylację mechaniczną, klimatyzacyjną; wykonano  instalację elektryczną wyposażoną w systemy sygnalizacji pożaru. Zrobiono kontrolę dostępu, monitoring a także w nowoczesną teletechnikę i  instalację fotowoltaiczną; roboty wewnętrzne budowlane, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; wykonanie przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

 

 

Dookoła obiektu wykonano prace drogowe i porządkowe obejmujące place, ogrodzenie i aleje parkowe.