Centrum Kształcenia Praktycznego kontratakuje „Budowlankę”

Środkowopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego rewanżuje się Zespołowi Szkół Budowlanych w kąśliwych uwagach na swój temat. Po tym jak wczoraj nauczyciele „Budowlanki” negatywnie wypowiadali się o wartości nauki w ŚCKU.

Zespół Szkół Budowlanych i Środkowopomorskie Centrum Kształcenia Praktycznego mają zostać połączone ze sobą. Tak chcą władze Słupska. Od 1 grudnia nową dyrektorką ZSB zostanie Jolanta Kapiszka, dotychczasowa dyrektor ŚCKU. Decyzja personalna prezydenta Słupska i pomysł połączenia nie spodobał się pracownikom Budowlanki, uczniom i ich rodzicom. W czasie spotkania z mediami pracownicy ZSB wypowiadali się negatywnie o ŚCKU twierdząc, że to placówka, która robi kursy zawodowe, a nie jest tradycyjną szkołą.

Centrum Kształcenia Praktycznego kontratakuje

Dziś od kontrataku przystąpiło ŚCKU, które opublikowało swoją reakcję w liście otwartym.

„Zwracamy się do wszystkich MIESZKAŃCÓW SŁUPSKA i REGIONU,
do POSŁÓW i SENATORÓW ZIEMI SŁUPSKIEJ, WŁADZ MIASTA SŁUPSKA,
PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK MIEJSKICH, a szczególności do SPOŁECZNOŚCI
SZKOLNYCH o nieakceptowanie i niepopieranie działań środowisk związanych z Zespołem
Szkół Budowlanych w Słupsku polegających na deprecjonowaniu i marginalizowaniu
dorobku Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Słupsku.

Rozumiemy plany zmian organizacyjnych w słupskiej oświacie polegające na połączeniu
w jedną całość szkół i placówek Zespołu Szkół Budowlanych oraz Środkowopomorskiego
Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Połączenie szkół budzi również nasze obawy, ale strach nie jest usprawiedliwieniem działań
na granicy prawa.
Od ponad dwudziestu lat realizujemy w praktyce koncepcję uczenia się przez całe życie
i bierzemy udział w budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy.

Stanowczo sprzeciwiamy się degradowaniu i pomniejszaniu dorobku oraz osiągnięć ludzi
związanych z naszą placówką w imię realizacji partykularnego interesu wąskiej grupy osób.
Miejsce Centrum na słupskiej mapie edukacyjnej wyznaczają nasi absolwenci, którzy
ukończyli szkołę policealną dla dorosłych (3100 os.), liceum ogólnokształcące dla dorosłych
(1050 os.), zasadniczą szkołę zawodową (70 os.), technikum dla dorosłych (380 os.), szkołę średnią lub policealną w ramach systemu egzaminów eksternistycznych (2386 os.), kursy teoretycznej nauki zawodu (16550 os.), kwalifikacyjne kursy zawodowe (100 os.), szkolenia podwyższające kwalifikacje i umiejętności zawodowe lub ogólne (4900 os.) oraz obecni uczniowie i słuchacze.
Szczycimy się tytułem Pomorskiej Szkoły Demokracji i w imię przyświecających
nam zasad domagamy się poszanowania godności naszych absolwentów, uczniów, słuchaczy i pracowników.

Nasz patron prof. Tadeusz Kotarbiński twierdził: Chcąc, żeby młodzież była lepsza,
żeby nie była cyniczna, trzeba, żeby społeczeństwo zachowywało się tak, by je można było
słusznie szanować. Zwracamy się do Wszystkich o rozwagę w przyjmowaniu i formułowaniu opinii o nas.”

Społeczność szkolna
Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Słupsku