Na budowie tarczy antyrakietowej stracimy 2 miliardy

Dziś upubliczniono raport, w którym przedstawiono korzyści i straty jakie regionowi słupskiemu przyniesie budowa tarczy antyrakietowej w Redzikowie.

Jak wynika z raportu łączna szacunkowa wielkość kosztów i utraconych korzyści to kwota ponad 2,8 mld złotych, jednak należy ją pomniejszyć o ewentualne korzyści, wynikające z budowy systemu, jak np.: rozwój lokalnej przedsiębiorczości związany z bieżącymi wydatkami stacjonujących żołnierzy, bieżące utrzymanie bazy i związane z tym wydatki strony amerykańskiej, czy nowe miejsca pracy, wygenerowane w wyniku funkcjonowania bazy. Na podstawie danych z 2013 roku, opublikowanych przez United States Air Forces in Europe (USAFE) wynika, iż szacunkowa wielkość korzyści (w okresie funkcjonowania bazy) to kwota ponad 0,9 mld złotych.

– Należy podkreślić, iż wyliczona kwota rekompensaty jest wyłącznie wartością szacunkową i uwzględnia parametry mikro- i makroekonomiczne na dzień opracowywania raportu – mówi Marek Trocha, zastępca dyrektora działu konsultingu i rozliczeń Agencji Rozwoju Pomorza, autor raportu. – Aby można było określić wartość rekompensaty w następnych latach, należy uwzględnić zarówno przyszłe wartości podstawowych parametrów, jak również wyliczoną kwotę pomniejszyć o wartość utraty pieniądza w czasie.

W raporcie wzięto pod uwagę sytuację działania bazy antyrakietowej przez 25 lat od 2018 roku. Raport kosztował 25 tysięcy złotych, na które złożyły gminy powiatu słupskiego, Słupsk i powiat słupski.