Budowa nowego układu drogowego w Kobylnicy

4 marca Wójt Gminy Kobylnica podpisał umowę na budowę nowego układu drogowego w obrębie ulic Słoneczna, Krótka i Leśna w Kobylnicy. Do kwietnia 2022 roku będą w tym miejscu prowadzone prace, których koszt wyniesie niemal 600 tysięcy złotych.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie istniejącej nawierzchni asfaltowej na nową nawierzchnię – z kostki betonowej typu starobruk. Ten sam materiał zostanie wykorzystany do budowy obustronnych chodników oraz zjazdów na działki położone w obrębie przebudowanych ulic. W sprawniejszym poruszaniu się po nowych drogach pomóc ma wykonanie poszerzeń łuków.

W ramach budowy nowego układu drogowego w obrębie ulic Słoneczne, Krótka i Leśna zaplanowano także budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej. Po zakończeniu prac na remontowanym obszarze rozpocznie się proces odtwarzania terenów zielonych poprzez humusowanie i obsianie trawą.

Przedmiot zamówienia jest realizowany ze środków budżetu Gminy Kobylnica. Łączny koszt prac to niemal 600 tysięcy złotych. Samorząd zabezpieczył na ten cel w budżecie na najbliższe dwa lata.

Termin rozpoczęcia prac to 6 kwietnia. Zakończenie całej inwestycji planuje się na kwiecień 2022 roku.