Brońmy słupski szpital przed niepokojącymi zmianami

Ludzie z różnych stron politycznych, osoby niezaangażowane publicznie, media próbują ratować słupski szpital przed niezrozumiałymi zmianami ze strony Andrzeja Sapińskiego, dyrektora Specjalistycznego Szpitala w Słupsku.

Przypomnijmy, że zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku podjął decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę z dr Zoranem Stojcevem, ordynatorem Oddziału Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej oraz Chirurgii Naczyniowej. Następstwem tej decyzji były wypowiedzenia 10 chirurgów tegoż oddziału.

Brońmy słupski szpital

Dzisiaj do protestu dołączył się Jerzy Mazurek, przewodniczący Rady Miasta Słupska. -Pozbawienie Słupszczan tych bardzo dobrych chirurgów jest decyzją absurdalną, której kategorycznie się sprzeciwiam. Szczególnie podjęcie decyzji o zwolnienie w trybie ekspresowym dr. Z. Stojcewa, znakomitego chirurga – onkologa, jest nie do zaakceptowania. Dr Zoran Stojcew przez 28 lat swojej pracy w Słupsku, ratował tysiące istnień ludzkich. To fragment listu otwartego do Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

Radny Słupski Andrzej Obecny w imieniu mieszkańców słupska i okolicy zbiera podpisy pod petycją. Oto jej fragment:

– My mieszkańcy Słupska i Ziemi Słupskiej z wielkim niepokojem obserwujemy destrukcyjne działania Zarządu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka sp. z o.o. w Słupsku, a w szczególności pana prezesa Andrzeja Sapińskiego zmierzające, naszym zdaniem, do obniżania rangi słupskiego szpitala i przez to obniżenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców.