Bezrobocie w Słupsku spada najszybciej

Nieoczekiwane dane dotyczącej zmiany liczby bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego.

Okazuje się, że w całym województwie największe spadki bezrobocia zanotowano w Słupsku i w powiecie słupskim.

W danych statystycznych porównujących liczbę bezrobotnych od końca sierpnia do końca września 2016 r. wzrost liczby bezrobotnych zanotowano w 9 powiatach, a spadek w 10.

Bezrobocie w Słupsku spada najszybciej

Największe spadki bezrobocia nastąpiły w Słupsku 7,4% (o 193 osoby) i powiecie Słupskim 6,1% (o 268 osób).

Wszystkie powiaty nadmorskie z wyjątkiem powiatu słupskiego zanotowały wzrost liczby bezrobotnych co wynika ze spadku zatrudnienia w branży turystycznej porównując sierpień do września.

– Jednak na terenie powiatu słupskiego pomimo licznego zatrudnienia w sezonie letnim w pasie nadmorskim, nie tylko nie zwiększyła się liczba bezrobotnych, ale zmalała i razem z miastem Słupskiem jesteśmy liderami w spadku liczby bezrobotnych w województwie pomorskim – mówi Paweł Lisowski z zarządu powiatu słupskiego.

Stopa bezrobocia w Słupsku wynosi 6,5% i jest mniejsza od średniej województwa (7,3%) oraz średniej krajowej (8,3%).

Powiat słupski

Stopa bezrobocia na terenie powiatu słupskiego wynosi 12,8%. W PUP w Słupski zarejestrowanych jest 6521 osób. Wszystkie dane dotyczą końca września 2016 r.

– Powiatowy Urząd Pracy dysponuje jeszcze środkami dla przedsiębiorców na tworzenie nowych miejsc pracy – zaznacza Lisowski.

– Przedsiębiorca zatrudniający osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy może otrzymać na tzw. doposażenie miejsca pracy  ok. 24 tys. zł.