Bezpłatne spacery z przewodnikiem po mieście

Przypomnienie dla zainteresowanych a przede wszystkim, gości odwiedzających Słupsk. Do września, istnieje możliwość, bezpłatnego, zwiedzania miasta z przewodnikiem.

Gorąco zachęcamy turystów oraz mieszkańców miasta i regionu do udziału w bezpłatnych spacerach po Słupsku z przewodnikiem.

Tematyka spacerów jest różnorodna, prowadzącymi będą eksperci, pasjonaci, historycy, przewodnicy po mieście.

Na spacery zapraszamy od 19 czerwca do 11 września, w każdą środę o godzinie 16.30. Zbiórka pod Ratuszem Miejskim.

Szczegółowy harmonogram oraz tematyka spacerów:

19.06.2019 Spacerownik teatralny. „Witkacy – spacer śladami, których nie było”. Spacerownik dla dzieci, które zabierają na spacer dorosłych. Prowadzące: Joanna Stoike-Stempkowska, Anna Rau, Ilona Zaremba (Instytut Teatralny oraz Teatr Lalki Tęcza)

26.06.2019 Parki Słupska – przyrodnicze zagadki Miasta. Prowadzący: dr. hab. Zbigniew Sobisz

03.07.2019 Słupsk – niezwykłe miasto.
Prowadzący: Edward Szymański

10.07.2019 Symbolika roślinna witraży Ratusza i kościołów Słupska. Prowadzący: dr. hab. Zbigniew Sobisz

17.07.2019 Słupsk – niezwykłe miasto.
Prowadzący: Edward Szymański

24.07.2019 Śladami wczesnośredniowiecznego Słupska. Prowadzący: Rafał Foltyn (Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku)

31.07.2019 Dookoła Muzeum Pomorza Środkowego. Prowadząca: Joanna Rutkowska (Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku)

07.08.2019 Szlakiem tego co zostało – miasto po 1945 r. Prowadzący: Tomasz Urbaniak

14.08.2019 Pamiątki z dziejów miasta – historyczna opowieść o tym czego już nie ma. Prowadzący: Tomasz Urbaniak

21.08.2019 Symbolika roślinna witraży Ratusza i kościołów Słupska. Prowadzący: dr. hab. Zbigniew Sobisz

28.08.2019 Dookoła Muzeum Pomorza Środkowego. Prowadząca: Joanna Rutkowska (Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku)

04.09.2019 Gotyckie zabytki Słupska.
Prowadząca: Anna Sujecka (Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku)

11.09.2019 Przyrodnicze ciekawostki Słupska.
Prowadzący: Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”

Organizatorem spacerów jest Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi, we współpracy z Muzeum Pomorza Środkowego, Parkiem Krajobrazowym „Dolina Słupi”, Instytutem Teatralnym oraz Teatrem Lalki Tęcza.

Zadanie jest współfinansowane przez Urząd Miejski w Słupsku.

REGULAMIN UDZIAŁU W SPACERACH:
1. Organizatorem spacerów po mieście jest Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi – podmiot prowadzący Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku. Część spacerów organizowana jest także we współpracy z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Parkiem Krajobrazowym „Dolina Słupi”, Instytutem Teatralnym oraz Teatrem Lalki Tęcza.
2. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
3. Oprowadzanie przeznaczone jest dla osób indywidualnych.
4. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy stawić się w dniu wydarzenia na miejscu zbiórki z przewodnikiem, tj. przed słupskim Ratuszem, o godzinie 16.30,
5. Udział w spacerze jest równoznaczny z udzieleniem zgody na wykorzystywanie i publikowanie wizerunku uczestnika przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi oraz Miasto Słupsk, w ramach rozliczenia zadania, promocji wydarzenia oraz innych wydarzeń promocyjnych realizowanych przez Fundację PDS oraz Miasto Słupsk.
6. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w spacerze wyłącznie pod opieką pełnoletnich opiekunów.
7. Oprowadzanie będzie odbywać się w języku polskim.
8. Uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
9. Na wydarzenie nie obowiązują wcześniejsze zapisy.
10.Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia szkód wyrządzonych przez siebie lub inne osoby pozostające pod jego opieką w czasie trwania wydarzenia.

Fotografia: Maria Golinski [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons