Będą wspólnie zarządzać wodami opadowymi

Porozumienie w sprawie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej służącej przygotowaniu i wdrożeniu programu pod nazwą „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi” dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska podpisali przedstawiciele czterech samorządów. Jest to jedno z pierwszych tego typu porozumień.
Początkowo w projekcie miały uczestniczyć cztery samorządy, jednak gmina wiejska Ustka nie zdecydowała się na kontynuację prac nad programem. W związku z tym porozumienie zawarło miasto Słupsk jako lider oraz partnerzy: gmina wiejska Słupsk, gmina Kobylnica oraz miasto Ustka. -Nasze miasto stanęło przed problemem zagospodarowania nadmiernych wód opadowych, które mieszkańcom doskwierają. Założeniem projektu jest świadome retencjonowanie wód opadowych w taki sposób, aby nie zagrażały osiedlom. – informuje Marek Biernacki, wiceprezydent Słupska.
Gmina Słupsk weszła w projekt z niedużym obszarem. Projekt ma dotyczyć osiedla Siemianice, Włynkówka oraz terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Z kolei w gminie Kobylnica, program obejmie miejscowości Widzino, Kobylnica oraz Bolesławice. -Liczymy na to, że to spowoduje, że nie będziemy podtapiani, a zarazem umożliwi mieszkańcom naszych miejscowości odprowadzenie wód opadowych z własnych nieruchomości. Zmierzamy także w kierunku małej retencji. – dodaje Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica.
Całkowity koszt projektu to ponad 60 milionów złotych.