Będą dyskutować o równości. Każdemu dadzą czerwoną wstążkę

W dniach 1-2 grudnia br. Akademia Pomorska w Słupsku organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Metodyczną pt. „Edukacja równościowa – wyzwania, potrzeby, możliwości”.

Decyzja o przygotowaniu konferencji podyktowana jest istotnością tematyki równościowej w szeroko rozumianej przestrzeni edukacyjnej – mówi Katarzyna Mudryk-Praszczak z Akademii Pomorskiej w Słupsku. – Równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminowanie ze względu na płeć, pochodzenie, religię, sprawność fizyczną, wiek i orientację seksualną to obowiązki, jakie Polska zdecydowała się wypełniać, wpisując równouprawnienie i zakaz dyskryminacji do Konstytucji RP oraz podpisując szereg zapisów i regulacji międzynarodowych dotyczących przeciwdziałaniu dyskryminacji.

Dyskutować o równości

Stosunek państwa i społeczeństwa do grup mniejszościowych oraz poszanowanie ich praw jest testem dla funkcjonowania każdej demokracji. Również w Polsce, wśród szeregu mniejszości społecznych istnieją osoby przynależące do mniejszości płciowych, etnicznych, narodowych, wiekowych, seksualnych oraz osoby niepełnosprawne. Niestety, osoby te wciąż doświadczają dyskryminacji z powodu swojej przynależności do określonej grupy.

W związku z tym Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej AP podjął wyzwanie zorganizowania niniejszego przedsięwzięcia, które w obliczu wyzwań, potrzeb i możliwości edukacji równościowej będzie cenną okazją do wymiany doświadczeń dla tych wszystkich, którzy zajmują się przeciwdziałaniem dyskryminacji, uwrażliwianiem na jej przejawy i uczącym poszanowania dla odmienności. W ramach Konferencji spotkają się specjaliści z różnych ośrodków naukowych w Polsce oraz przedstawiciele organizacji, którzy na co dzień zajmują się tematyką i edukacją równościową.

Wszyscy uczestnicy Konferencji otrzymają przy rejestracji czerwoną kokardę, która będzie wyrazem solidarności z osobami zakażonymi wirusem HIV i chorymi na AIDS, gdyż w dniu 1 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień AIDS.