Awaria instalacji na ulicy Starzyńskiego

Informujemy, że w obrębie ul. Starzyńskiego dzisiaj od godzin porannych mogą wystąpić braki w dostawie wody, spadki jej ciśnienia oraz zmętnienie wody związkami żelaza i manganu.

Z powodu awarii instalacji wodociągowej ulica Starzyńskiego została zamknięta

Dodatkowo, prosimy spodziewać się poważnych utrudnień w ruchu drogowym w tym rejonie – prosimy o korzystanie z alternatywnych form komunikacji i omijanie tego rejonu, ponieważ ulica Starzyńskiego została zamknięta.

Przyczyną zaistniałego stanu rzeczy jest awaria wodociągu, do której doszło kilka godzin temu. Odpowiednie służby podjęły już niezbędne czynności celem usunięcia awarii i uporządkowania terenu.

Naprawa awarii

Planowany termin ukończenia napraw – godzina 16.00 17 grudnia 2019 roku.