Alarm powodziowy w Słupsku – 9 luty 2024

Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłosiło na wniosek Pani Prezydent alarm powodziowy w Słupsku.

Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wysoki stan rzeki Słupi, skutkuje m.in. całkowitym wypełnieniem kanałów deszczowych i uniemożliwieniem odpływu wody z terenów przyrzecznych.

Na ul. Partyzantów i Szarych Szeregów dochodzi do miejscowych podtopień. Prosimy stosować się do oznaczeń z uwagi na własne bezpieczeństwo oraz ochronę mienia i pojazdów.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku we współpracy z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku na bieżąco monitoruje poziom wody oraz jest przygotowany na ewentualne działania ochronne w postaci np. zabezpieczenia nieruchomości workami z piaskiem.

Informacja: Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku
Fotografia – licencjonowana na prawach autorskich.