Akademia stworzy nowy system antyplagiatowy

Projekt opracowany przez Akademię Pomorską system antyplagiatowy otrzymał dofinansowanie z funduszy UE w ramach konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

Komisja konkursowa rozpatrzyła i oceniła razem 113 wniosków o dofinansowanie złożonych przez uczelnie z całego kraju, z czego tylko 50 wniosków uzyskało dofinansowanie.

Akademia Pomorska uplasowała się na dobrym 26 miejscu.

Łączna wartość dofinansowania w ramach projektu wynosi 571 405,60 tys. zł.

Nowy system antyplagiatowy

Dzięki realizacji założeń projektowych zostanie stworzona i wdrożona nowa procedura antyplagiatowa, ponadto zrealizowany będzie cykl szkoleń dla pracowników uczelni i studentów, jak również działania w zakresie popularyzowana wiedzy o procedurach antyplagiatowych w środowisku akademickim – mówi Katarzyna Mudryk-Praszczak, rzecznik Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Kontrola własności

Nowy system antyplagiatowy poprawi procedury kontroli prac dyplomowych, co zwiększy efektywność pracy i uszczelni system ochrony nowych wartości intelektualnych.

Pracownicy uczelni zyskają nowoczesne narzędzie, poszerzone o dostęp do nowych baz repozytoryjnych.

Wdrożenie projektu obejmuje także rozbudowę elektronicznego archiwum prac dyplomowych.