Akademia Pomorska z rekordową liczbą studentów

Rok akademicki w słupskiej uczelni rozpoczęło blisko 1200 studentów. To o kilkadziesiąt osób więcej niż w latach ubiegłych. W tym roku uczelnia uruchomiła wszystkie kierunki, które obejmowała oferta edukacyjna, co nie zawsze było możliwe z uwagi na zainteresowanie poszczególnymi dziedzinami. Największą popularnością wśród tegorocznych kandydatów cieszyły się kierunki: filologia angielska, bezpieczeństwo narodowe, pielęgniarstwo oraz pedagogika. Co ciekawe słupska uczelnia uruchomiła także nowy kierunek – administrację.
W murach Akademii Pomorskiej naukę rozpoczęli także studenci z zagranicy. -W ramach Programu Erasmus + studiować będzie 31 studentów z Grecji, Rumuni, Turcji i Hiszpanii. Natomiast w ramach semestralnej wymiany ponad 100 – osobowa grupa studentów z Ukrainy oraz 22 studentów z Kazachstanu. – informuje Katarzyna Mudryk-Praszczak, specjalista ds. wizerunku i promocji Akademii Pomorskiej.
Coraz intensywniej rozwija się także program „Podwójny dyplom”, który słupska uczelnia realizuje przy współpracy z Chersońskim Uniwersytetem Państwowym. Z tej oferty korzystają studenci z Ukrainy, którzy jeden semestr kształcą się w murach Akademii Pomorskiej, a drugi spędzają na uczelni macierzystej. Po trzech latach nauki, już jako absolwenci, otrzymują dwa dyplomy – dyplom uczelni ukraińskiej oraz słupskiej.