Akademia Pomorska będzie współpracować z słupskim szpitalem

Akademia Pomorska będzie współpracować z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Słupsku.

Na mocy podpisanego porozumienia zostaną powołane kliniczne oddziały praktyk studenckich na bazie Oddziałów:

  • Pediatrycznego,
  • Chirurgii Onkologicznej,
  • Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,
  • Chorób Wewnętrznych,
  • Hematologicznego.

Akademia Pomorska będzie współpracować z słupskim szpitalem

Współpraca będzie opierała się na organizacji bazy szkoleniowej dla studentów kierunków medycznych Instytutu Nauk o Zdrowiu AP, czyli pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, zdrowia publicznego oraz fizjoterapii.

Dzięki utworzeniu takich oddziałów, studenci będą mogli lepiej realizować zadania dydaktyczne i badawcze, zapoznają się z nowymi technologiami medycznymi, a także będą mieli możliwość odbycia praktyk zawodowych, stażu oraz ćwiczeń klinicznych z uwzględnieniem efektów kształcenia na danym kierunku studiów.

Porozumienie

Z kolei dla pracowników uczelni i szpitala, podpisane porozumienie oznacza wspólne organizowanie rożnego rodzaju kursów, szkoleń oraz konferencji naukowych.

Jest to także okazja do współpracy w zakresie tematyki badawczej, analiz naukowych i projektów służących doskonaleniu jakości usług medycznych.