Pierwsze takie spotkanie w Słupsku uczniów ze szkół średnich

To pierwsza tego typu inicjatywa w Słupsku i regionie.  W piątek 29 kwietnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Słupsku odbędzie się ZJAZD SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Z TERENU MIASTA SŁUPSKA I POWIATU SŁUPSKIEGO. Rozpoczęcie o godz. 10.00

 

Głównym celem Zjazdu jest powołanie Młodzieżowego Forum Samorządów Uczniowskich z terenu Miasta i Powiatu Słupskiego. W ramach spotkania zaplanowano również wystąpienia Andrzeja Twardowskiego, Prezesa Słupskiego Porozumienia Obywatelskiego oraz Marty Makuch Szefowej Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku. Wystąpienia dotyczyć mają sytuacji młodzieży w Słupsku oraz Przywództwa wśród młodych ludzi.

 

Pomysłodawcą i inicjatorem wydarzenia jest Dawid Skrzypiec, Poseł XXI Sejmu Dzieci i Młodzieży, Ambasador Dialogu Usystematyzowanego. Patronat nad spotkaniem objęli  Prezydent Miasta Słupska – Robert Biedroń i Starosta Powiatu Słupskiego – Zdzisław Kołodziejski.