Poszerza się Słupska Strefa Ekonomiczna

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna powiększyła się o dodatkowe 10 ha gruntów inwestycyjnych, a do Redzikowa zawitała kolejna firma.

Strefa poszerzyła się o dodatkowe 10 ha terenów inwestycyjnych w: Szczecinku, Redzikowie oraz Płaszewku w Gminie Słupsk. Teren w Płaszewku o powierzchni 7,8 ha to atrakcyjny obszar, położony wzdłuż obwodnicy Słupska (trasa S6), który w zeszłym roku został uzbrojony w infrastrukturę techniczną przez Gminę Słupsk.
– Bardzo się cieszę, że udało się włączyć część terenu inwestycyjnego Płaszewko do Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zachęcamy inwestorów do lokowania biznesu na tym terenie i skorzystania z dogodnych warunków, jakie daje przynależność do strefy – mówi Pani Barbara Dykier , wójt Gminy Słupsk.

Samorządy rozwijają się dzięki aktywności przedsiębiorców, w tym działających na terenie Strefy, ale także zabiegają o pozyskiwanie środków finansowych na rozwój infrastruktury i realizację projektów o charakterze prospołecznym. Ostania perspektywa finansowa środków UE pokazała, że samorządy umiejętnie wykorzystują pozyskane środki zewnętrzne, co przekłada się na wzrost możliwości na pozyskiwanie nowych inwestycji do regionu.
– Widać jak dynamicznie następuje uprzemysłowienie terenów strefowych w Redzikowie, gdzie zrealizowanych zostało dotychczas sześć projektów inwestycyjnych. Przygotowywane są kolejne inwestycje, w tym m.in. budowa magazynu spedycyjno-logistycznego przez firmę JAS-FBG S.A.” – dodaje Mirosław Kamiński, prezes PARR S.A.

Tereny inwestycyjne Słupskiej SSE są dziś najatrakcyjniej zlokalizowanymi obszarami inwestycyjnymi w środkowej części Pomorza i leżą w obrębie trasy S6, potocznie nazywanej „nadmorskim szlakiem inwestycyjnym”. Łącznie Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje 910 hektarów gruntów pod inwestycje przemysłowe i usługowe.