Zadecyduj co wyremontować w mieście jako pierwsze

Tylko do 10 marca prowadzone będą konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Słupsku dotyczące wyznaczenia obszarów zdegradowanego i rewitalizacji. Mieszkańcy mogą wskazać miejsca, które według nich wymagają natychmiastowej rewitalizacji. Można podzielić się swoją opinią i przyczynić się do poprawy własnego otoczenia. Jak to zrobić?

-Wystarczy zapoznać się z materiałami informacyjnymi, wypełnić formularz zgłaszania uwag lub wziąć udział w ankiecie- tłumaczy Karolina Chalecka, inspektor Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej.

Zarówno formularze zgłaszania uwag, jak i ankiety można będzie dostarczyć:  mailem zf@um.slupsk.pl, p.krzemien@um.slupsk.pl  bądź korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, z dopiskiem Wydział Zarządzania Funduszami a także bezpośrednio do sekretariatu Wydziału Zarządzania Funduszami, pok 204, Plac Zwycięstwa 1 (mały ratusz) w godzinach pracy Urzędu Miasta Słupska.