Mieszkańcy poskarżyli się policjantom i władzom

W Urzędzie Gminy w Dębnicy Kaszubskiej odbyła się debata społeczna policjantów z przedstawicielami władz gminy i społeczności lokalnej. W trakcie spotkania poruszono zagadnienia dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa mieszkańców. W spotkaniu wzięli udział sołtysi wszystkich miejscowości z gminy Dębnica Kaszubska.

 

 

Pomysł i potrzebę organizacji takiego spotkania z mieszkańcami zainicjowali policjanci z Komisariatu I Policji w Słupsku oraz posterunku z Dębnicy. Aby zebrać jak największe audytorium, wybrano celowo poniedziałek z uwagi na fakt, iż tego dnia odbywało się spotkanie rady gminy, sołtysów i mieszkańców z władzami gminy. Udział w debacie wzięli także dyrektorzy szkół, miejscowej placówki GOPS i domu kultury.

 

 

– Celem debaty było poznanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa w gminie Potęgowo – mówi Robert czerwiński, rzecznik słupskiej policji. – Debaty społeczne, mają także na celu zdiagnozowanie realnych oczekiwań społeczeństwa wobec wszystkich instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa oraz wypracowanie rozwiązań dotyczących problemów uciążliwych dla społeczeństwa.

 

 

Po części wstępnej, wprowadzeniu i rozpoczęciu debaty przez gospodarzy, głos zabrał komendant oraz kierownik posterunku w Dębnicy Kaszubskiej, który przedstawił główne cele spotkania. W swoim wystąpieniu scharakteryzował strukturę terytorialną Komendy Miejskiej Policji w Słupsku w odniesieniu do terenu gminy.

 

 

Odniósł się także do pomysłu stworzenia mapy zagrożeń powiatu słupskiego i uwzględnienia w niej terenu gminy Dębnica. Podczas tego spotkania uczestnicy zadawali policjantom pytania i przedstawiali problemy dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa. Najwięcej spostrzeżeń trafiało do policjantów oraz władz gminnych.