Zbierają podpisy pod petycją o połączenie AP i WHSZ

Pracownicy Akademii Pomorskiej w Słupsku napisali apel do prezesa Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego o konsolidację należącej do PARR Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania z ich uczelnią. Apel można podpisać na stronie internetowej AP.

 

„My, którym na sercu leży rozwój Słupska i naszego regionu, apelujemy do Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – założyciela Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku z postulatem umacniania Słupska jako ośrodka akademickiego. Służyć temu z pewnością będzie konsolidacja Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania z Akademią Pomorską w Słupsku. Subregion słupski boryka się z wieloma problemami; jednym z najważniejszych wydaje się odpływ młodzieży do większych miast i poza granice Polski. Oznacza to bowiem spowolnienie rozwoju Słupska, mniejszy napływ inwestorów, a w konsekwencji proces permanentnego ubożenia mieszkańców subregionu. Jedną z szans powstrzymania tego niebezpiecznego procesu jest umacnianie Akademii Pomorskiej w Słupsku, która stanowi jeden z najważniejszych czynników rozwoju Miasta i Regionu. Poprzez umacnianie rozumiemy systematyczne poszerzanie oferty edukacyjnej, poprawianie warunków studiowania młodzieży.

 

W rozwoju Akademii Pomorskiej widzimy realne możliwości powstrzymania migracji słupskiej młodzieży. Dlatego apelujemy do PARR SA o podjęcie decyzji o konsolidacji Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku z Akademią Pomorską w Słupsku. Jest to z pewnością najlepsze rozwiązanie dla Miasta, Regionu i jego mieszkańców. Konsolidacja WHSZ z każdą inną uczelnią spoza Słupska oznacza osłabienie Miasta i Regionu, bo nawet opłaty wnoszone za studia przez miejscową młodzież nie pozostaną w Słupsku, a tym samym nie będą stymulowały jego rozwoju. Opowiadamy się zatem za konsolidacją Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania z Akademią Pomorską w Słupsku i prosimy o podjęcie takiej decyzji.”

 
Taki apel do Mirosława Kamińskiego, prezesa PARR, czyli założyciela WHSZ znajduje się na stronie internetowej Akademii Pomorskiej. – To inicjatywa pracowników naszej uczelni, którzy zwrócili się do rektora, czy mogą napisać taki apel – mówi Katarzyna Mudryk-Praszczak, rzecznik Akademii Pomorskiej. – Rektor się zgodził.

 
Apel jest reakcją na ubiegłotygodniową sugestię władz WHSZ o tym, że tę uczelnie prywatną trzeba będzie połączyć albo z Akademią Pomorską, albo z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku. Największe szanse ma obecnie połączenie z WSB, ale przedstawiciele AP nie składają broni, bo na konsolidacji z WHSZ zależy im już od kilku lat. Niestety, dotąd nie pozwalały na to przepisy prawne, które stanowiły, że uczelnia prywatna jaką jest WHSZ nie może połączyć się z uczelnią państwową. – W maju te przepisy powinny się zmienić i wówczas nie będzie przeszkód do połączenia obu uczelni – tłumaczy Mudryk-Praszczak.