Pieszy w odblasku – koniecznie! – akcja w Zespole Szkół w Redzikowie.

Akcja „Pieszy w odblasku – koniecznie”  jest rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy starostą słupskim Zdzisławem Kołodziejskim a dyrektorem WORD w Słupsku Zbigniewem Wiczkowskim dotyczącego poprawy bezpieczeństwa pieszych.

 

Akcja jest niezwykle potrzebna, ponieważ odblask może uratować ludzkie życie. 1/3 śmiertelnych wypadków drogowych ma miejsce z udziałem pieszych, a bardzo często tych, którzy idą poboczem czy przechodzą przez jezdnię poza terenem zabudowanym. Kierowca nie jest w stanie zauważyć pieszego bez elementów odblaskowych z odległości 25-30 metrów. Auto poruszające się z prędkością 90km/h pokonuję 25 metrów w 1 sekundę. Element odblaskowy pozwoli wydłużyć widoczność pieszego na odległość ok. 150 metrów.

 

Akcja na taką skalę jest możliwa dzięki zaangażowaniu wielu instytucji odpowiedzialnych za szeroko pojęte bezpieczeństwo: tj. WORD w Słupsku, policji słupskiej, straży gminnych, Szkoły Policji w Słupsku i samorządów gminnych. Wszystkim chciałem bardzo podziękować za aktywny udział w akcji – mówi starosta Zdzisław Kołodziejski.

 

WORD dostarczy Starostwu Powiatowemu w Słupsku po 12 tys. sztuk opasek odblaskowych samozaciskowych, folderów ,,Nowe Prawo Rowerowe” i ,,Nowe Prawo dla Pieszych”. Następnie Starostwo przekaże materiały do gmin z terenu powiatu. Materiały mają dotrzeć do szkół. W każdej szkole z terenu powiatu służby mundurowe przeprowadzą szkolenia dotyczące bezpieczeństwa pieszych.