Wystarczy, że zrobisz jedno zdjęcie i możesz wygrać nagrodę

Już tylko niecałe 2 tygodnie pozostały na nadsyłanie zdjęć do konkursu fotograficznego „Przyroda Powiatu w obiektywie – edycja 2015”.

 

Prace podlegają ocenie w następujących kategoriach: Krajobraz powiatu słupskiego, Fauna i Flora powiatu słupskiego, Przyroda oczami dzieci, Przyroda oczami młodzieży.
– Swoje prace wraz z kartą zgłoszenia uczestnika oraz w przypadku dzieci i młodzieży z pisemną zgodą rodzica (opiekuna) należy składać w Starostwie Powiatowym w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Biurze Obsługi Interesanta – pokój nr 1 w terminie do dnia
30 września – informuje Paweł Lisowski, członek zarządu powiatu słupskiego. – Prosimy o załączenie wersji elektronicznej zdjęcia lub negatywu.
Regulamin konkursu, wzór karty zgłoszenia uczestnika oraz zgoda rodzica (opiekuna) na udział w konkursie, dostępny z zakładce DLA MIESZKAŃCÓW >ŚRODOWISKO, w Biurze Obsługi Interesanta- pok. nr 1 oraz w Wydziale Środowiska i Rolnictwa – pok. nr 316.
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (59) 841 85 34. Na laureatów czekają cenne nagrody.