To już pewne. 249 mln zł na rewitalizację linii kolejowej z Miastka do Ustki

Blisko 90 km zmodernizowanej linii kolejowej, wygodne perony, nowe oświetlenie, wiaty i ławki oraz lepsza dostępność do kolei dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej to zaplanowany w 2020 roku efekt projektu wybranego przez Zarząd Województwa Pomorskiego. 

249 mln zł na rewitalizację

Wartość inwestycji to niemal 249 mln zł, z czego ponad 171 mln zł wyniesie unijne dofinansowanie.

Inwestycja będzie realizowana przez PKP PLK na pomorskim odcinku linii nr 405, od granicy województwa pomorskiego przez Miastko, Słupsk do Ustki.

To bardzo ważny korytarz transportowy dla mieszkańców zachodniej części województwa pomorskiego.

Modernizacja

Wymieniona zostanie nawierzchnia torowa od stacji Miastko do Ustki – informuje Małgorzata Pisarewicz, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – Zmodernizowane i przebudowane zostaną m.in. 53 przejazdy kolejowe, 4 mosty i 8 wiaduktów.

Na stacji Kępice wybudowane zostanie nowe przejście pod torami, zaś w Miastku przejście pod torami zostanie wyremontowane.

Zrewitalizowane zostaną również 22 perony wzdłuż całej trasy, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, a także urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

Do realizacji rewitalizacji linii kolejowej nr 405 planowany jest wykup gruntów. Przewiduje się również wycinkę drzew i krzewów wzdłuż linii kolejowej.

Okres realizacji projektu: maj 2017 r. – grudzień 2020 r.