175 mln złotych dla Pomorza i spichlerzy słupskich

17 projektów z województwa pomorskiego o wartości 175 mln zł otrzyma wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

– Dzięki unijnemu wsparciu uda się poprawić stan i dostępność obiektów oraz obszarów dziedzictwa kulturowego. Rewitalizacja obiektów nada im nowe funkcje, stworzone zostaną warunki dla rozwoju gospodarczego tych miejsc – mówi Małgorzata Pisarewicz, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

 

Na konkurs Zarządu Województwa Pomorskiego złożono 58 wniosków, a do dofinansowania wybrano 17 projektów o łącznej wartości 175 mln zł, których całkowita wartość dotacji wynosi 95,43 mln zł. W tym Słupsk otrzyma dofinansowanie na XIX-wieczne  spichlerze. Stare spichlerze będą należały do Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Dzięki temu przeniesione tam zostaną ekspozycje, dla których dotychczas nie było miejsca.

 

 

– Celem konkursu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych- tłumaczy Małgorzata Pisarewicz, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wsparcie zostanie przekazane dla przedsięwzięć obejmujących ratowanie, przywracanie wartości i ochronę charakterystycznych zabytków Pomorza lub ich zespołów, jak również na projekty ukierunkowane na podnoszenie jakości przestrzeni publicznej, obejmujące realizację prac służących estetyzacji i podkreśleniu walorów kulturowych tej przestrzeni – mówi Małgorzata Pisarewicz.

 

Wsparciem otrzymają m.in. obiekty zabytkowe stanowiące dziedzictwo kulturowe Żuław, XIX-wieczne słupskie spichlerze, Teatr Wybrzeże w Gdańsku, miejskie mury obronne w Malborku, Bazylika Mariacka w Gdańsku, Wozownia Artyleryjska Centrum Hewelianum oraz teren Starego Miasta w Gniewie.