Oświadczenie Protestacyjne Rzecznika Praw Człowieka Republiki Azerbejdżanu

Oświadczenie Protestacyjne Rzecznika Praw Człowieka Republiki Azerbejdżanu w sprawie kolejnej prowokacji Armenii przeciwko Azerbejdżanowi, w wyniku której ponieśli śmierć i zostali ranni żołnierze azerbejdżańscy.

„Z głębokim ubolewaniem oświadczamy, że dnia 16 listopada 2021 r.w wyniku zakrojonej na szeroką skalę prowokacji wojskowej popełnionej przez stronę armeńską na granicy państwowej Azerbejdżanu śmierć poniosło 7 żołnierzy, a 10 zostało rannych.

Spowodowanie śmierci naszych żołnierzy w wyniku intensywnego ostrzału azerbejdżańskich stanowisk wojskowych przez stronę ormiańską z użyciem broni różnego kalibru, w tym granatów, moździerzy i ciężkiej artylerii, oceniamy jako fakt świadomego naruszenia powszechnie uznanych zasad i norm prawa międzynarodowego, postanowień trójstronnego Porozumienia podpisanego 10 listopada 2020 r. przez przywódców Azerbejdżanu, Armenii i Rosji i stanowczo potępiamy takie akty agresji.

Fakt, że kolejny nagły akt agresji Armenii na Azerbejdżan zbiega się z 16 listopada – Międzynarodowym Dniem Tolerancji, który wzywa wszystkich na świecie do okazania tolerancji i życia w dobrych relacjach sąsiedzkich, po raz kolejny świadczy o tym, że Armenia nie zamierza żyć zgodnie z zasadą dobrego sąsiedztwa z innymi krajami i narodami.

Rozpoczęcie przez Armenię ofensywnych operacji, mających na celu ponowną okupację ziem należących do Azerbejdżanu, jest wyraźnym przykładem braku poszanowania zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych i uniwersalnych wartości przez ten kraj demonstrujący nietolerancyjną postawę.

Ostatnie prowokacyjne działania armeńskiego kierownictwa wojskowo-politycznego, które korzystając z bezkarności, wciąż nie zamierza rezygnować z agresywnej polityki, zmierzającej do zaostrzenia sytuacji na granicy państwowej Azerbejdżanu, stworzyły nowe ogniska konfliktów w regionie i spowodowały łamanie praw i wolności człowieka.

Apelujemy do organizacji międzynarodowych i społeczności światowej o pociągnięcie do odpowiedzialności zgodnie z prawem międzynarodowym armeńskiego przywództwa wojskowo-politycznego, które dąży do ponownego zajęcia uznanych na arenie międzynarodowej terenów Azerbejdżanu, poważnie utrudnia ustanowienie sprawiedliwego i trwałego pokoju w regionie, uniemożliwia powrót przesiedleńców do ich ojczystych domów i
rażąco narusza podstawowe prawa i wolności człowieka.”
Sabina Aliyeva
Rzecznik Praw Człowieka Republiki Azerbejdżanu
(Ombudsman)

17 listopada 2021 roku

Fotografia: Nobelll, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons