3 obywateli Azerbejdżanu zginęło, 4 osoby zostały ranne w wyniku wybuchu miny przeciwpancernej zostawionej przez Armenię

Grupa pracowników telewizji Azerbejdżanu i Państwowej Agencji Informacyjnej Azerbejdżanu „AzerTag” od jakiegoś czasu filmuje na terenach wyzwolonych w ramach porozumienia pomiędzy Azerbejdżanem a Armenią.

Autobus (pojazd marki KamAZ) z tą grupą został wysadzony przez minę przeciwczołgową w drodze do wioski Susuzlug w regionie Kalbajar. W rezultacie zginęli operator telewizji Azerbejdżan Siraj Abishov urodzony w 1989 roku i korespondent „AzerTagu”, Maharram Ibrahimov urodzony w 1982 roku oraz zastępca przedstawiciela szefa Regionalnej Władzy Wykonawczej we wsi Susuzlug Arif Aliyev.

Wybuch miny w Azerbejdżanie
Wybuch miny w Azerbejdżanie

Cztery osoby trafiły do ​​szpitala z różnymi obrażeniami. Wśród nich jest także reżyser filmowy Azerbejdżańskiej Telewizji Emin Mammadov.

Ambasada Azerbejdżanu w Polsce zwraca również uwagę na fakt, że od dnia podpisania Deklaracji Trójstronnej ponad 120 osób zginęło lub zostało rannych w wyniku eksplozji min ustawionych przez stronę ormiańską.

Pomimo tego, że w ciągu 200 dni od podpisania Deklaracji Trójstronnej na wyzwolonych spod okupacji terytoriach o powierzchni ok. 100 mln metrów kwadratowych rozminowano ponad 35 tys., liczba ofiar min wciąż rośnie.

Odmowa udostępnienia map pól minowych utrudnia również starania o powrót po 30 latach osób wewnętrznie przesiedlonych, które zostały przymusowo wysiedlone ze swoich domów w wyniku okupacji ziem przez Armenię.

Porozumienie

Tytułem przypomnienia. Armenia, Azerbejdżan i Rosja podpisały deklarację o przerwaniu ognia w regionie Górskiego Karabachu, której warunki są niekorzystne dla Armenii. Na mocy porozumienia, w Górskim Karabachu rozlokowano około 2 tysięcy rosyjskich żołnierzy w ramach międzynarodowych sił pokojowych.

Rosyjski kontyngent został wprowadzony do Górskiego Karabachu w listopadzie zeszłego roku, po podpisanym porozumieniu o zawieszeniu broni między Armenią i Azerbejdżanem. Rosja wystąpiła jako gwarant przestrzegania umów dotyczących rozejmu. Do regionu wysłano blisko dwa tysiące żołnierzy, 90 transporterów opancerzonych, a także 380 jednostek samochodowych i sprzętu specjalnego z 15. brygady zmotoryzowanej z miasta Samara. Siły pokojowe kontrolują korytarz łaczyński, łączący Armenię z Azerbejdżanem.

Górski Karabach jest położony na terytorium Azerbejdżanu. Od wojny, która wybuchła po rozpadzie Związku Radzieckiego, był kontrolowany przez Ormian.

Pod koniec września zeszłego roku wybuchł nowy konflikt o separatystyczny region. Walki trwały przez sześć tygodni. Armia azerbejdżańska uzyskała w nich przewagę i przejęła kontrolę nad szeregiem miejscowości, gdzie mieszkali Ormianie. Nazywa te tereny wyzwolonymi, ponieważ 30 lat temu zajęli je Ormianie, wyganiając Azerów.

src: Oświadczenie CJSC „Azerbejdżańskiej telewizji i radia” dotyczące incydentu, który miał miejsce w Kalbajar

fotografia: Azerbaijan Television and Radio Broadcasting” CJSС 2005 – 2020 oraz Pixabay