Nabór wniosków o przyznanie nagród za wysokie wyniki sportowe

Urząd Miejski w Słupsku przypomina, że trwa nabór wniosków o przyznanie nagród za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej.

Nabór wniosków

Nabór prowadzony jest wśród słupskich klubów

• Na wnioski o przyznanie nagród czekamy do 15 stycznia.
• Prezydent Miasta Słupska w ten sposób ma możliwość uhonorowania tych sportowców, którzy szczególnie wyróżnili się swoimi dokonaniami na polskich i międzynarodowych arenach w 2019 roku.
• Premiowane będą najważniejsze osiągnięcia dostrzegalne w skali świata, Europy i kraju.

Pula nagród wynosi 50 tys. złotych

WAŻNE:
1. termin składania wniosków: do 15 stycznia 2020 r.,
2. wnioski należy składać w biurze Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Sportu (mały ratusz pok. 08) – osobiście lub pocztą tradycyjną (oryginały dokumentów)
3. osiągnięcia sportowe muszą być potwierdzone przez właściwy związek sportowy lub organizację nadrzędną zajmującą się daną dyscypliną sportu,
4. brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie wniosku przez Urząd Miejski w Słupsku.

Na stronie miejskiej oraz w biurze Pełnomocnika PMS ds.sportu można uzyskać niezbędne informacje oraz dokumenty: regulamin, wniosek o przyznanie nagrody, formularz zawierający informację o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgodę na ich przetwarzanie.