Synod ewangelików w Słupsku

W dniu 9 listopada 2019 r. w Słupsku zebrał się Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Obrady rozpoczęły się od uroczystego, dziękczynnego nabożeństwa w kościele św. Krzyża. Nabożeństwo miało świąteczny charakter i oprócz synodałów uczestniczyli w nim licznie zgromadzeni miejscowi parafianie, ponieważ w tym dniu obchodzono jubileusz 160-lecia poświęcenia kościoła św. Krzyża.

Synod ewangelików

W nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele wszystkich parafii z terenu Diecezji, na czele z Radą Diecezjalną w osobach: bp. prof. Marcina Hintza, ks. radcy Janusza Staszczaka, Kurator Diecezji Izabeli Główki-Sokołowskiej i radcy prof. Jarosława Kłaczkowa. Nabożeństwo spowiednio-komunijne poprowadzone zostało przez Biskupa Diecezji w asyście proboszcza ks. Wojciecha Froehlicha oraz ks. Janusza Staszczaka z Koszalina i ks. Waldemara Gabrysia z Leszna. Wygłoszone przez zwierzchnika Diecezji kazanie oparte było o tekst z Ewangelii Łukasza 6,27-38.

Dziękczynny charakter nabożeństwa podkreśliło poświęcenie Okien Pamięci, w których umieszczono 15 tabliczek z nazwiskami duchownych, którzy w tym kościele, od początku jego istnienia, głosili Słowo Boże. Nabożeństwo uświetnione było ujmującym występem słupszczan Ewy i Piotra Karasiaków, którzy wykonali pieśń Bliżej o Boże mój. Wśród uczestników nabożeństwa nie zabrakło także zaproszonych gości, m.in.: Witolda Namyślaka, burmistrza Lęborka oraz ks. Mariusza Synaka, proboszcza Parafii Prawosławnej w Słupsku.

Krzyż Pro Mari Nostro

Druga część jubileuszu oraz obrady Synodu DPW odbyły się w Sali Konstytucji 3 Maja Ratusza Miejskiego w Słupsku. W części bezpośrednio poprzedzającej obrady słupska Rada Parafialna odebrała najwyższe odznaczenie Ligi Morskiej i Rzecznej – Krzyż Pro Mari Nostro – który został przyznany parafii za działalność na rzecz Polski morskiej.

Krzyż Pro Mari Nostro
Krzyż Pro Mari Nostro

W akcie nadania odznaczenia napisano: w dowód uznania za upowszechnianie kultury i tradycji morskiej oraz edukacji marynistycznej w duchu trwania Polski przy morzu i realizację ważnych projektów prowadzonych we współpracy z Ligą Morską i Rzeczną. Odznaczenie na ręce proboszcza przekazał Waldemar Parus, członek Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej w asyście kpt. ż.w. Włodzimierza Kotuniaka, Dyrektora Urzędu Morskiego. O oprawę muzyczną uroczystości zatroszczył się dr Tadeusz Formela, pod którego dyrekcją chór wykonał „Hymn do Bałtyku” oraz hymn Kościoła luterańskiego „Warownym Grodem”.

Po uroczystości wręczenia odznaczenia rozpoczęła się część referatowa sesji Synodu. Referaty wygłosili ks. radca J. Staszczak oraz prof. J. Kłaczkow. Oba swoją tematyką nawiązywały do ważnego wydarzenia, jakie miało miejsce podczas ostatniego Synodu Kościoła w Warszawie, a mianowicie do przeprowadzonych wyborów Biskupa Kościoła. Ks. J. Staszczak mówił o ewangelickim rozumieniu urzędu biskupiego, natomiast prof. J. Kłaczkow z perspektywy historycznej, począwszy od drugiej połowy XIX wieku, ukazał sposoby wyborów i powoływań na urząd zwierzchników Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Po wygłoszonych referatach odbyła się dyskusja.

Następnie duchowni udali się na konferencję księży, a świeccy członkowie Synodu uczestniczyli w warsztatach poświęconych tematowi powszechnego kapłaństwa wszystkich wierzących, przeprowadzonych przez kurator I. Główkę-Sokołowską. Uczestnicy, wybierając zaproponowane przez prowadzącą grafiki i obrazy, odnieśli się do swojego rozumienia i „osobistego czucia” powszechnego kapłaństwa wiernych.