Oddaj krew dla Dawida Biernata

30 sierpnia 2020 r. odbędzie się kolejna zbiórka krwi. Krew zbieramy dla 10 – letniego Dawida z Lęborka, który w lipcu 2020 r. rozpoczął walkę o swoje zdrowie.

Dawid choruje na białaczkę limfoblatyczną z najwyższej grupy ryzyka z chromosomem Philadelphia.

💉 Informacja i zbiórka sprawdzona. Do tego, możesz oddać krew dowolnej grupy w dowolnym punkcie, w każdym mieście, podając dedykację dla: Dawid Biernat, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, oddział Hematologii Dziecięcej, ul, Dębinki 7, 80-952 Gdańsk.

😷 PRZED WEJŚCIEM DO REJESTRACJI, PUNKTU ORAZ KRWIOBUSA ZAKRYJ NOS I USTA 😷