Kaszubskie powieści Artura Jabłońskiego

Słupskie Centrum Kultury Kaszub im. Anny Łajming zaprasza na cykl kulturalny pt. CZYTANIE KASZUB / CZËTANIÉ KASZËB.
Tytuł dziewiątego spotkania brzmi: Kaszubskie powieści Artura Jabłońskiego / Kaszëbsczé romanë Artura Jablonsczégò.

Spotkanie odbędzie się 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 17:30 w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku, Sala Rycerska.

Kaszubskie powieści Artura Jabłońskiego

Moderatorem spotkania będzie dr hab. Adela Kuik-Kalinowska, prof. AP.

Artur Jabłoński

Artur Jabłoński (kasz.: Artur Jablońsczi) urodził się 16 sierpnia 1970 r. w Pucku. Dziennikarz, pisarz, działacz
społeczny i oświatowy. Ukończył historię na Wydziale Historyczno-Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.
W 2019 r. otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na podstawie
rozprawy Literacka narracja Jana Rompskiego o narodzie kaszubskim. Zaangażował się w działalność organizacji
Kaszubów, początkowo w ramach klubu studenckiego Pomorania, później w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim
i stowarzyszeniu osób narodowości kaszubskiej Kaszëbskô Jednota. Współtworzył studenckie pismo Tatczëzna,
redagował nadawany w TVP Gdańsk magazyn Rodnô zemia, był społecznym redaktorem naczelnym miesięcznika
Pomerania, założył Radio Kaszëbë. W latach 1999-2009 był radnym w powiecie puckim i pełnił funkcję Starosty
Puckiego. Jako pisarz zadebiutował w 1992 r. opowiadaniem Lëdze. Laureat kaszubskiej nagrody literackiej
im. Romana Wróblewskiego. Dwukrotnie nagradzany w Konkursie Prozatorskim im. Jana Drzeżdżona. Autor
trzech powieści: Namerkôny, Smùgã (Główna nagroda na XVI Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej
w Kościerzynie) i Fényks.

Czytanie Kaszub

Czytanie Kaszub – Czëtanié Kaszëb to cykl spotkań autorskich, które są okazją do bliskiego spotkania z żywą
kulturą Kaszub – przestrzenią łączącą Polskę z morzem w jej kulturowym aspekcie. Spotkania będą także
przestrzenią do dyskusji o złożonej problematyce tożsamości mieszkańców Kaszub i Pomorza, z jaką obecnie
w ogólnopolskich mediach między innymi spotkaliśmy się w najnowszej ekranizacji filmu „Kamerdyner” w reż.
Filipa Bajona. To właśnie w naszym mieście pragniemy przybliżyć piękno naszej małej ojczyzny, krainy „tysiąca
modrych jezior”, ziemi, która historycznie tak wielką rolę pełni w Polsce i chroni dostęp do Bałtyku. Forum
literackie to również okazja do usłyszenia pięknego i żywego języka kaszubskiego, nazywanego często „melodią
wiatru znad morza”. Spotkania prowadzone będą zarówno w języku polskim, jak i kaszubskim.

Cykl Czytanie Kaszub – Czëtanié Kaszëb organizowany jest między innymi przez Słupskie Centrum Kultury
Kaszub.

Charakter prac Centrum wyznaczają:
– spotkania literackie z pisarzami i poetami Kaszub i Pomorza
– Słupsk literacki – w odsłonach sztuki słowa i jej twórców
– Spotkania seminaryjne
– Odczyty (referaty i eseje)
– Konferencje tematyczne
– Koncerty poświęcone tradycji Kaszub
– Warsztaty i pokazy tradycji dawnej Kaszub (zwyczaje, obrzędy)

Organizatorzy cyklu:
– Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział Słupsk
– Zakład Antropologii Kultury i Badań Kaszubsko-Pomorskich AP w Słupsku
– Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
– Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

WSTĘP WOLNY

Czytanie Kaszub
Czytanie Kaszub