Maciej Kobyliński oskarża prezydenta Biedronia o szkodzenie Słupskowi

Były prezydent Słupska Maciej Kobyliński opublikował dziś oświadczenie, w którym wzywa władze miasta do tego, aby nie płaciły odszkodowania zasądzonego przez sąd arbitrażowy firmie Termochem. Jednocześnie składa rezygnację z członkostwa w Radzie Prezydenckiej i zarzuca obecnemu prezydentowi szkodzenie miastu.

Maciej Kobyliński oskarża prezydenta Biedronia o szkodzenie Słupskowi

W oświadczeniu Maciej Kobyliński pisze”
„Nie jestem już Prezydentem naszego miasta od siedmiu miesięcy.
Dużo złego stało się w tym czasie, ale ustosunkuję się tylko do sprawy wyroku Sądu Arbitrażowego z dnia 11 czerwca 2015 roku zasądzającego na rzecz wykonawcy 18 milionów złotych za niewykonane prace przy budowie naszego Aquaparku ”Trzy Fale”.

Nie będę się ustosunkowywał do zarzutów pana Prezydenta Roberta Biedronia ani tym bardziej do pomyj, które wylewa na mnie paszkwilancka gazeta „Głos Pomorza” niebezpiecznie zbliżając się do poziomu brukowca.
Wzywam pana Prezydenta Roberta Biedronia, aby jak najszybciej złożył skargę na wyrok sądu arbitrażowego do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Wzywam pana Prezydenta, aby zawiadomił organy ścigania o popełnieniu przestępstwa zasądzenia 18 milionów za niewykonane i nieodebrane prace.
Przestrzegam również przed zapłaceniem przedmiotowych pieniędzy firmie „Termochem” Sp. z o.o. w Puławach, gdyż po wygranym procesie miasto tych milionów już nie odzyska.
Powyższe opieram na moim przeświadczeniu, że nastąpiło przestępstwo. Uważam tak w oparciu o moją wiedzę, znajomość przedmiotu i doświadczenie.
Pismem tym zawiadamiam o moim stanowisku organy ścigania i media.
Moich współmieszkańców przepraszam za zaistniałą sytuację niezwykle poważną i niebezpieczną dla miasta.
PS
Jednocześnie składam rezygnację z mojego udziału w tzw. „Radzie Prezydenckiej” gdyż nie mogę współpracować z człowiekiem szkodzącym miastu, któremu poświęciłem całe moje życie zawodowe.”
Maciej Kobyliński podpisał się:

„Prezydenta Miasta Słupska w latach 1986-90 i 2002-2014, Wojewoda Słupski 1996-1998, obecnie emeryt po 46 latach pracy w Słupsku.”