Wystawa zbiorowa „Wspólne gesty”

Wystawa „Wspólne gesty” ma stanowić artykulację myślenia dialogicznego artystów, którzy na co dzień związani są z Uniwersytetem Artystycznym oraz Galerią Szewską w Poznaniu. Ekspozycja w zamierzeniu ma być próbą przyjrzenia się idei wspólnotowości, a poczynione przez artystów „wspólne gesty” mają być prezentacją „przeczuwanego” przez nich wspólnego mianownika – pisze Roman Lewandowski.

Wystawa artystyczna "Wspólne gesty"
Wystawa artystyczna „Wspólne gesty”

Natalia Czarcińska, Jerzy Muszyński, Dorota Tarnowska-Urbanik

„Wspólne gesty”

Wernisaż: 12.01.2023, g. 18:00 (Centrum Aktywności Twórczej w Ustce)

Po wernisażu odbędzie się panel dyskusyjny z artystami nowo otwartych wystaw: Natalią Czarcińską, Dorotą Tarnowską-Urbanik, Jerzym Muszyńskim i Bianką Rolando.

Wystawa artystyczna "Wspólne gesty" - Dorota Tarnowska-Urbanik
Wystawa artystyczna „Wspólne gesty” – Dorota Tarnowska-Urbanik

Wystawa: 12.01.2023 – 26.03.2023
Kurator: Roman Lewandowski

Galeria Kameralna w Słupsku / ul. Partyzantów 31a
Baszta Czarownic w Słupsku / al. F. Nullo 8

Wspólne gesty

„Wspólne gesty” są rezultatem naszej współpracy, której początki sięgają 2019 roku, kiedy to skupiliśmy się wokół Galerii Szewska 16 jako jej zespół kuratorski.

Wystawa artystyczna "Wspólne gesty" - Natalia Czarcińska
Wystawa artystyczna „Wspólne gesty” – Natalia Czarcińska

Wspólna praca nad programem wystawienniczym, będącym wypadkową naszych osobowości, okazała się nierozłączna z wzajemnym odkrywaniem naszych indywidualnych postaw twórczych, co w pewnym momencie naturalnie przerodziło się w inicjatywę auto-kuratorską. Jest ona przy tym najpełniejszą egzemplifikacją naszego programu kuratorskiego, w którym deklarowaliśmy, że „bliskie jest nam rozumienie galerii nie tylko jako przestrzeni wystawienniczej, ale przede wszystkim jako pola doświadczania i eksperymentu, galerii jako laboratorium, przestrzeni typu ‘project room’, w którym „każda wystawa byłaby ‘przygodą’ nie tylko dla zaproszonych artystów, ale także dla nas.

Wystawa artystyczna "Wspólne gesty" - Dorota Tarnowska-Urbanik
Wystawa artystyczna „Wspólne gesty” – Dorota Tarnowska-Urbanik

Wspólna praca kuratorska zamieniła się we współpracę artystyczną, a prezentowana wystawa jest jej drugą odsłoną. Tytułowymi ‘gestami’ zdejmujemy z siebie kulturowy przymus nazywania. W naszym założeniu „Wspólne gesty” nie są wystawą problemową, ale wystawą-problemem. Nie są odpowiedzią na postawione wcześniej zagadnienie, ale jego odkrywaniem przez artykulację jedynie przeczuwanego mianownika naszych aktywności i stwarzaniem warunków dla jego wyłonienia się z ‘formy’. Jego werbalizacji unikamy celowo, oddając pierwszeństwo „myśleniu wzrokowemu” i intuicji, rozumianej jako wymykającej się konceptualizacji wiedzy. Nie tyle boimy się nazwania, co otwieramy się na nienazwane, uobecniające się w rejestrach sprzed podziału na formę i treść. Czy w praktyce kuratorskiej czy artystycznej, bliskie jest nam działanie, w którym sensy nie zawsze są projektowane a priori, ale ujawniają się dopiero w procesie. Przystępując do pracy nad wystawą nie umówiliśmy się na konkretny „temat” (zakres problemowy), ale raczej skonstruowaliśmy pewną ramę formalną, której główną osią stała się architektura obu galerii i ich specyfika (site-specificity). W jej ramach próbowaliśmy zbudować pewną „narrację” za pomocą rozłożenia „ciężarów” kompozycyjnych wystaw jako całości, mając na uwadze walory, które każde z nas jest w stanie wnieść do ich całościowego kształtu. Z czasem dookreślaliśmy skalę środków wyrazu (inną dla obu przestrzeni), z czego zaczął wyłaniać się wspólny mianownik semantyczny, który z konieczności nazwania można by określić jako „figury niemożliwe”.

Natalia Czarcińska, Jerzy Muszyński, Dorota Tarnowska-Urbanik

Natalia Czarcińska / (ur. 1985 w Kaliszu)

Absolwentka kierunków: malarstwo i edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Od 2014 roku związana z Uniwersytetem Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, gdzie pracuje jako adiunktka w V Pracowni Malarstwa. Autorka wystaw i projektów artystycznych, w tym warsztatów kierowanych do różnych grup odbiorców. Współpracowała m.in. z Galerią Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, Galerią Miejską Arsenał w Poznaniu, Fundacją Malta. Współprowadzi Galerię Szewską 16 afiliowaną przy Wydziale Malarstwa i Rysunku UAP.

Wystawa artystyczna "Wspólne gesty" - Natalia Czarcińska
Wystawa artystyczna „Wspólne gesty” – Natalia Czarcińska

Jerzy Muszyński / (ur. 1985 w Supraślu)

Artysta wizualny, absolwent Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na Wydziale Malarstwa (2011). Doktor sztuki (2019), związany z Uniwersytetem im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, gdzie obecnie pracuje jako adiunkt w Pracowni Malarstwa w Architekturze oraz współprowadzi Galerię Szewską 16 afiliowaną przy Wydziale Malarstwa i Rysunku UAP. Mieszka i tworzy w Poznaniu. Więcej informacji: jerzymuszynski.art.pl

Wystawa artystyczna "Wspólne gesty" - Jerzy Muszyński
Wystawa artystyczna „Wspólne gesty” – Jerzy Muszyński

Dorota Tarnowska-Urbanik / (ur. 1982 w Pucku)

W 2008 obroniła pracę dyplomową z zakresu grafiki warsztatowej i rysunku na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie UAP), w latach 2007-2008 studiowała grafikę na Academy of Fine Arts w Bratysławie. W latach 2009-2013 odbyła studia doktoranckie na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki. Od 2013 roku jest adiunktem w Pracowni Tkaniny Artystycznej na Wydziale Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Współprowadzi Galerię Szewską 16 afiliowaną przy Wydziale Malarstwa i Rysunku UAP.

Wystawa artystyczna "Wspólne gesty" - Dorota Tarnowska-Urbanik
Wystawa artystyczna „Wspólne gesty” – Dorota Tarnowska-Urbanik