Słupscy emeryci grają Gombrowicza

W Sanatorium „Perła” w Ustce zaprezentowany zostanie spektakl wykonany przez Teatr Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, co ciekawe aktorzy zaprezentują sztukę przed widownią, której bezpośrednio dotyczy temat, gdyż akcja została przeniesiona z przestrzeni dworskiej do sanatorium, a postacie to właśnie kuracjusze.

„Pawilon II” to spektakl stworzony na podstawie „Iwony, księżniczki Burgunda” Witolda Gombrowicza, który oglądać można było w teatrze Rondo. Sztukę reżyserował Hubert Stanisław Gendig, muzykę skomponował Jacek Stańczyk. Wykonawcami są studenci Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nazwa spektaklu nawiązuje do nazwy Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego Pawilonu II w Lądku-Zdroju.

grają Gombrowicza

Do sanatorium trafia mężczyzna w podeszłym wieku w towarzystwie ciotek. Milczy. W ośrodku przebywa grupa kuracjuszek, które żywo interesują się nowo przybyłym. Jerzy milczy… Kuracjuszki zadzierzgają z nim nieco demoniczne „relacje”.

– Pierwszym etapem pracy, były zajęcia teatralne ze studentami. Podczas trwania warsztatów został napisany scenariusz, następnie, kreując postacie, aktorzy doskonalili swoją technikę teatralną w sali udostępnionej przez MCK i SOPiES w Słupsku, Fundacja Indygo natomiast wsparła projekt użyczając elementów scenograficznych – mówi Hubert Gendig, twótca spektaklu. – Efektem końcowym było stworzenie spektaklu „Pawilon II” o walorach artystycznych i edukacyjnych. Dobór tekstu nie był przypadkowy, bowiem utwór został napisany przez Gombrowicza w tym samym czasie co powieść „Ferdydurke”, a ta z kolei jest lekturą w szkole średniej.

Młodzież słupskich szkół ponadgimnazjalnych została zaproszona do odbioru „Pawilonu II”, który został połączony z lekcją na temat problemów zawartych w obydwu tekstach. Zarówno sztuka jak i wykład adresowany do widza traktują o konieczności przyjmowania form narzucanych przez ludzi i okoliczności, o kondycji ludzkiej, która jest uzależniona od ich przyjmowania bądź rezygnacji, niemożności ucieczki od nich, wysiłku, który musimy włożyć, by nie zatracić się w nich i wreszcie o niebezpieczeństwach wynikających z ich odrzucenia.

„Pawilon II” nie tylko przygotowuje do odbioru tekstów kultury, popularyzuje sztukę wysoką, a staje się międzypokoleniowym dialogiem. – Zarówno widz i aktor zaskakują siebie nawzajem. Studenci, żywym odbiorem sztuki przez młodzież, natomiast ci ostatni żywotnością i energią wykonawców, którzy obalają stereotyp niepotrzebnej nikomu starości – zaznacza Gendig.

Studenci SUTW udowadniają na scenie, że niezależnie od wieku można podejmować twórczą aktywność i wzbogacać swoją osobowość, by narzucane role nie zdominowały i całkowicie nie zakryły autentyczności, na którą jeszcze nas stać.

Warsztaty teatralne oraz pokazy spektaklu połączone z wykładem odbywały się w ramach realizowanych przez SUTW zadań publicznych: „Warsztaty twórcze – literatura, teatr, plastyka, śpiew” oraz „Seniorzy przybliżają twórczość Gombrowicza” współfinansowanych przez Miasto Słupsk.