Najlepsi młodzi artyści prezentowali się w Ustce

Organizowane w tym roku Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko” jest już dziewiątą edycją projektu realizowanego od 2001 roku przez Bałtycką Galerię Sztuki Współczesnej w Słupsku.

Założeniem festiwalu jest promocja dokonań środowiska artystycznego młodego pokolenia, któremu galeria zamierza stworzyć platformę komunikacyjną do zaprezentowania i skonfrontowania swoich postaw oraz dokonań. Stąd też w ramach biennale – poza ekspozycjami – odbywają się spotkania oraz panele dyskusyjne z udziałem zaproszonych krytyków i teoretyków sztuki.

Najlepsi młodzi artyści

Wyselekcjonowane do wystawy prace unaoczniają – jak się wydaje – dość wyraziście stan i kondycję młodej polskiej sztuki. I chociaż „Rybie Oko” ujawnia w tej prezentacji sporą różnorodność postaw, nie trudno dostrzec spektrum idei i kluczowe wątki spajające twórczość młodych artystów. Intrygujący jest fakt, że poza pracami reflektującymi problematykę egzystencji, zwłaszcza prywatności i intymności, pojawiają się wreszcie realizacje tematyzujące i interpretujące aktualną rzeczywistość społeczną czy też redefiniujące przeszłość i naszą tożsamość.

Niezależnie od tego nie brak jednak dzieł w sposób świadomy i formalistyczny odwołujących się do niegdysiejszych estetyk i stylistyk. Ten ostatni przypadek dotyczy nie tylko kontekstu samej sztuki, ale generalnie całej ikonosfery.

Młodzi artyści nadal dość często łączą bądź trawestują rozmaite tendencje i środki wyrazu, co sprawia, że twórczość ta pozostaje ciągle wyrazem postmodernistycznego myślenia w kategoriach świata kalejdoskopu. W kontekście formalnym sztuka ta nie stroni ani od abstrakcji ani od figuracji. To, co wydaje się, pewnym znakiem czasu to dominacja tzw. nowych mediów – zwłaszcza wideo oraz fotografii.

W 2017 roku biennale zostało zorganizowane w przestrzeniach wystawienniczych Galerii Kameralnej, Baszty Czarownic w Słupsku oraz Centrum Aktywności Twórczej w Ustce. Całość przedsięwzięcia została dofinansowana środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na 9. edycję biennale wpłynęło 300 zgłoszeń.

Jury w składzie: Sebastian Cichocki, Roman Lewandowski, Adam Mazur, Piotr Stasiowski i Edyta Wolska wyłoniło 15 artystów, którzy zostali zakwalifikowani do wystawy. Wernisaż odbył się 5 października 2017 r., natomiast ekspozycja będzie czynna do 10 grudnia 2017 r.

Lista uczestników Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko 9:

Agnieszka Antkowiak, Martyna Czech, kolektyw Czy to warto (Natalia Dołgowska & Michalina Musielak (kolektyw), Wojciech Gąsiorowski, Ewa Kubiak, Kamil Kukla, Magdalena Lazar, Agnieszka Mastalerz, Tymon Nogalski, Krzysztof Piętka, Jana Shostak, Grzegorz Stefański, Tytus Szabelski, kolektyw Trzecie (Maciej Szczęśniak & Sara Piotrowska) i Katarzyna Szymkiewicz.

Lista nagrodzonych artystów:

  1. Nagroda Główna Grand Prix w wysokości 25.000 zł. Zdobywca nagrody otrzymał także zaproszenie na miesięczną rezydencję w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce – Grzegorz Stefański.
  1. Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego w wysokości 9.000 zł. – Agnieszka Antkowiak.
  1. Nagroda Prezydenta Miasta Słupska w wysokości 1.000 zł. (za projekt realizacji projektu w przestrzeni publicznej miasta Słupsk) – Jana Shostak.
  1. Nagroda Burmistrza Miasta Ustki w wysokości 3.000 zł – Katarzyna Szymkiewicz.

3 wyróżnienia każde w wysokości 1000 zł. ufundowane przez sponsorów:

– Krzysztof Piętka, Kamil Kukla i Magdalena Lazar.

Nagroda Dyrektora Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w postaci zaproszenia do indywidualnej wystawy w jednym z trzech salonów wystawienniczych BGSW w roku 2018 – Maciej Szczęśniak & Sara Piotrowska (kolektyw) .