Młodzi słupszczanie poznają żydowską historię swojego miasta

Poznają żydowską historię. Uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku rozpoczęli warsztaty w ramach „Szkoły Dialogu” – programu edukacyjnego fundacji Forum Dialogu.

Poznają żydowską historię

Warsztaty odbyły się dotychczas z ogromnym sukcesem w ponad 260 szkołach w około 175 miejscowościach całej Polski.

Szkoła Dialogu to program realizowany od 2008 roku, którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju.

Oparty jest on na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucz do przełamywania barier. Uczestniczące w projekcie szkoły otrzymują tytuł Szkoły Dialogu.

Warsztaty kulturalne

– Podczas czterech warsztatów uczniowie poznają szereg zagadnień związanych z kulturą i tradycją żydowską, a następnie pod opieką trenerów Forum przygotują trasę spaceru upamiętniającego przedwojenną historię ludności żydowskiej ze Słupska – informuje Julia Machnowska z Forum Dialogu, organizatora akcji. – Efekty tej pracy zaprezentują mieszkańcom miasta podczas wycieczki finałowej.

Sprawozdanie z wycieczki weźmie udział w konkursie, którego zwycięzcy zostaną ogłoszeni na początku marca 2017 r. podczas uroczystej Gali Szkoły Dialogu w Warszawie.