Miejsce Animacji Kultury powstało w słupskiej bibliotece

Udostępniona została dla użytkowników nowa przestrzeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. Zakończył się remont biblioteki dla dzieci i młodzieży w pawilonie przy ul. Grodzkiej 3.

Nowa aranżacja pomieszczenia, zdecydowanie bardziej kolorowa i przyjazna, jest rezultatem kilku miesięcy pracy całego zespołu bibliotekarzy i osób nam przychylnych.

Miejsce Animacji Kultury

– Przestrzeń, na którą składa się wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży oraz Multimedia(Klub Czarnego Krążka), nosi teraz nazwę Miejsce Animacji Kultury – informuje Agnieszka Wardowska-Pucułek z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku.

– Mamy nadzieję, że na stałe zadomowią się w niej młodzi ludzie z głowami pełnym ipomysłów, gotowi do działania. Chcemy, by znaleźli tu swoje miejsce.

Program Rozwoju Bibliotek

Remont zrealizowany został za sprawą udziału biblioteki w projekcie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „Strefa innowacji”.

Program Rozwoju Bibliotek jest długofalowym przedsięwzięciem, które ma pomóc bibliotekom w małych miejscowościach przekształcić się w centra wiedzy i aktywności lokalnej.

Biblioteka Miejska w Słupsku