Scena Kameralna w Sopocie już otwarta

Likwidacja barier architektonicznych, zmiany w holu wejściowym, foyer i szatni, modernizacja sceny, a także poprawa bezpieczeństwa pożarowego. To najważniejsze efekty prac budowalnych prowadzonych w ostatnich latach w obiekcie, w którym mieści się Scena Kameralna w Sopocie. Za nami oficjalne otwarcie.

Otwarcie sceny kameralnej w Sopocie
Otwarcie sceny kameralnej w Sopocie

Scena Kameralna im. Joanny Bogackiej usytuowana jest w pochodzącej z początku XX w. i gruntownie przebudowanej w latach 2009-2010 kamienicy przy ul. Bohaterów Monte Cassino 30 w Sopocie. Dysponuje ruchomą sceną o powierzchni 250 mkw. oraz widownią na 145 miejsc.

Zakres robót został podzielony na etapy. Pierwszy etap przedsięwzięcia zrealizowano w 2020 r. zaczynając od prac rozbiórkowych. Następnie wykonano m.in. nowe schody oraz posadzki. Drugi etap, realizowany w latach 2021-2022, obejmował prace wykończeniowe, modernizację sceny, a także dostawy niezbędnego wyposażenia.

Wnętrze sceny kameralnej w Sopocie
Wnętrze sceny kameralnej w Sopocie

Zmianie uległ obszar wejścia głównego. Drzwi wejściowe zostały wymienione na szersze, powiększone o boczne przeszklenia. Zlikwidowany został przedsionek, co ułatwi dostęp do kasy i szatni. Natomiast usunięcie schodów wyeliminowało bariery architektonicznej i stworzyło więcej miejsca w holu dla widzów oczekujących na spektakl. Wydzielono również pomieszczenie dla ochrony oraz przeniesiono centralę przeciwpożarową. Dodatkowo, z poziomu foyer dostępna będzie toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Inwestycja finansowana była m.in. ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego, miasta Sopotu oraz samorządu województwa pomorskiego. Łączny jej koszt wyniósł ponad 2 mln zł.

Informacja, zdjęcia oraz video – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego